Samsun Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü (SAR)'nde 1 ay süreyle dönüşümlü olarak çalıştırılmayan ve maaş almayan temizlik işçilerinin, kağıt üzerinde çalışmış ve maaş almış gibi gösterilmesiyle ilgili inceleme başlatan Samsun Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, olayı karara bağladı. Konuyu inceleyen Vali Yardımcısı Mehmet Mızrak, SAR Birlik Müdürü Ufuk Solmaz hakkında soruşturma izni verilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

İddialarla ilgili yapılan incelemelenin karar belgesinde; "Birlik Müdürü Ufuk Solmaz'ın Birol Benuğur adındaki şahsı 2008 Şubat-Mart-Nisan aylarında 7126 sayılı Savil Savunma Kanunu'nun Ek-8. maddesindeki 'Gönüllü kişi ve kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar çerçevesinde Sivil Savunma teşkilatının eşgüdümünde sivil savunma hizmetlerine katılabilirler' hükmüne ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerine aykırı gönüllü olarak çalıştırıldığı, temizlik görevlisi Hakan Çakalog'un 2008 Haziran ayında İstanbul'da olmasına rağmen aylık puantaj formuna işten atılma korkusuyla imza attığı, yine C.A.S Temizlik Şirketi elemanlarından Hakan Çakalok ve Ekrem Akbuz'u 2008 Şubat-Haziran aylarında dönüşümlü olarak çalıştırıp açıkta olanın maaşını Birol Benuğur'a verilmesini sağladığı anlaşıldığından Birlik Müdürü Ufuk Solmaz hakkında soruşturma izni verilmesine 4483 sayılı yasanın 6. maddesine göre karar verildi." ifadelerine yer verildi.

CİHAN