Telekulak cezaları artıyor

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "telekulak olaylarının" önlenmesi için cezaların artırılacağını söyledi.

Şahin, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, "Eğer bu suçlara verilen cezalar caydırıcı değil, deniliyorsa o noktada bize görev düşer. Bakanlıkta talimat verdim, cezaların artırılması konusunda rapor hazırlayacaklar" dedi. Şahin, kanunsuz dinlemelerin yanı sıra, yasal dinlemelerin de gizlilik ilkesi ihlal edilerek kamuoyuna açıklandığı ve hükümetin buna seyirci kaldığı iddialarını şöyle yanıtladı: "Bir kişinin telefonu ancak yargı kararıyla dinlenebilir. Diğer dinlemeler yasa dışıdır ve müeyyideleri bellidir. Bu müeyyideleri hayata geçirecek olan da cumhuriyet savcılarıdır. Bu konuda cumhuriyet savcılarının talimat almak zorunda değiller. Bakan olarak benim yetkim yok. Eğer, bu suçlara verilen cezalar caydırıcı değil deniliyorsa o noktada bize görev düşer. Şikáyetler nedeniyle bakanlıkta tetkik hákimlerine görev verdim. Uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar ve cezaların caydırıcı olması için neler yapılabilir, bir rapor hazırlayacaklar. Raporun sonuçlarına göre yeni bir yasal düzenlemeye gidebiliriz. Seçimlerden sonra gündeme gelebilir.

Eğer bir dinleme bir soruşturma ile ilgili olarak delil niteliğinde ise soruşturmanın gizliliği esasına göre bunun da kamuoyu ile paylaşılmaması gerekir. Bu suçtur. İstanbul’da devam eden davayla ilgili (Ergenekon) gizliliğin ihlali nedeniyle açılmış bir çok dava var. Bunlardan bir kısmı sonuçlandı ve cezaya hükmedildi. Şimdi biz tüm dinlemelerle ilgili cezaların yeterli olup olmadığı iddiasından yola çıkarak, yasal düzenleme yapacağız."
hürriyet