ŞİDDET GÖREN BİN 897 KADIN DEVLETE SIĞINDI


Fiziksel, Cinsel ve Duygusal Şiddete Maruz Kalan, Aileleri Tarafından Kabul Edilmeyen, Ekonomik ve Sosyal Yoksunluk Yaşayan 1874 Kadın, 1298 Çocuk ile Birlikte Kadın Konukevlerine Sığındı.

Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kalan, aileleri tarafından kabul edilmeyen, ekonomik ve sosyal yoksunluk yaşayan 1874 kadın, 1298 çocuk ile birlikte kadın konukevlerine sığındı. Sığınan kadınların büyük kısmının eşi, alkol-kumar-uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara sahip olduğu belirlendi.

SHÇEK'e bağlı Kadın Konukevlerinden 2008 yılında yararlanan kadınların sosyo-ekonomik durumları belirlendi. Buna göre, geçen yıl kadın konukevlerinden 1874 kadın ve anneleri ile birlikte kabul edilen 655'i kız, 643'ü erkek olmak üzere toplam 1298 çocuk yararlandı.

Kabul edilenler arasında en yüksek oranı (yüzde 61) fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik olarak şiddete uğramış kadınlar oluşturdu. Bunu, kendi istemleri dışında oluşan ekonomik ve sosyal yoksunluk (yüzde 18) izledi. Evlilik dışı hamile kalma ya da çocuk sahibi olma nedeniyle ailesi tarafından kabul edilmeme yüzde 8, diğer nedenler yüzde 13 oranında gerçekleşti.

Şiddete uğrama nedeniyle kabulünü isteyen kadınların yüzde 70'i fiziksel şiddet yaşadıklarını belirtti. Bunu cinsel şiddet (yüzde 15), duygusal şiddet (yüzde 8) ve ekonomik şiddet (yüzde 7) takip etti. Kadınların büyük bir oranla (yüzde 70) eşlerinde şiddet gördükleri saptandı.

Kuruluşlardan yararlanan kadınların yüzde 36'sının 19-26 yaş grubunda yer aldığı, bunu 27-30 (yüzde 16), 15-18 (yüzde 14) 31-34 (yüzde 12), 35-38 (yüzde 9), 43 - üstü (yüzde 8) ve 38-42 (yüzde 5) yaş gruplarının takip ettiği belirlendi.KADINLARIN ÇOĞUNLUĞU İLKOKUL MEZUNU

Yüzde 48'i resmi, yüzde 12'si imam nikahlı olmak üzere kadınların yüzde 60'ı evli oldukları beyanında bulundu. Yine devletten sığınma isteyenlerin yüzde 28'inin bekar, yüzde 10'unun boşanmış, yüzde 2'sinin ise eşinin öldüğü saptandı. Kadınların çoğunluğunun (yüzde 46) ilkokul mezunu olduğu, ortakokul ve dengi okul mezunlarının yüzde 14, lise veya dengi okul mezunlarının yüzde 10, yüksekokul mezunlarının ise yüzde 1 oranında olduğu ortaya çıktı.

Okur-yazar olmayanlar yüzde 18, okur-yazar olanlar ise yüzde 17 oranında saptandı.

Kadınların çalışma durumuna bakıldığında, en yüksek oranı (yüzde 65) hiç çalışmamış olanların oluşturduğu görüldü.

Çalışıp ayrılmış olanların yüzde 20, çalışanların yüzde 4, emekli olanların yüzde 1 oranında olduğu belirlendi.

Kadınların gelir durumları incelendiğinde; yüzde 87'sinin hiçbir yerden gelirinin bulunmadığı; geliri olanların ise yüzde 5'inin asgari ücret, yüzde 6'sının asgari ücretin altı olmak üzere düşük düzeyde bir gelire sahip oldukları görüldü. Asgari ücretin üstünde geliri olanlar ise yüzde 3.

Kadınların yüzde 55'inin çocuklu oldukları saptandı. Sahip olunan çocuk sayısına bakıldığında; bir çocuklu kadınlar (yüzde 26) en yüksek orana sahip. Bunu iki (yüzde 15), üç (yüzde 9), 4 (yüzde 4), 5 (yüzde 1) ve 6 ve üzeri (yüzde 1) çocuklu olanlar izliyor.

Kuruluşa anneleri ile birlikte kabul edilen çocukların yaş durumu incelendiğinde, en yüksek oranı (yüzde 68) 0-6 yaş grubundakilerin oluşturuyor.

Çocukların çoğunluğunun (yüzde 67) öğrenim çağında olmadığı, yüzde 26'sının ilköğretime, yüzde 1'inin lise veya dengi okula devam ettiği belirlendi.KADINLARIN EŞLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ALKOL, KUMAR VEYA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Evli olduğu beyanında bulunan kadınların eşlerinin durumu incelendiğinde, çoğunluğun (yüzde 21) 26-30 yaş grubunda. Bunu 31-35 (yüzde 18), 36-40 (yüzde 13), 20-25 (yüzde 11), 41-45 (yüzde 10), 46-50 (yüzde 7), 51 ve üzeri (yüzde 6) yaş grupları takip ediyor.

Eşlerin öğrenim durumlarına bakıldığında ilkokul mezunu olanların oranda yüzde 47. Orta veya dengi okul mezunu olanlar yüzde 9, lise veya dengi okul mezunu olanlar yüzde 8, yüksek okul mezunlarının ise yüzde 5 oranında olduğu saptandı. Yüzde 10'u okur - yazar olan eşlerin, yüzde 5'inin okur-yazar olmadığı görüldü.

Eşlerin çalışma durumu incelendiğinde yüzde 29'unun işsiz olduğu saptandı. Çalışan eşlerin yüzde 21'i sürekli gelir getiren bir işte, yüzde 29'u ise geçici gelir getiren işte çalışıyor. Eşlerin yüzde 4'ü emekli. Emekli olup çalışanlar ise yüzde 2 oranında. Bilinmeyen yüzde 15 oranında saptandı.

Eşlerin gelir durumlarına bakıldığında yüzde 29'unun gelirinin olmadığı görüldü. Geliri olanların ise yüzde 17'sinin asgari ücretin altında, yüzde 18'inin asgari ücret, yüzde 20'sinin asgari ücretin üstünde bir gelire sahip oldukları belirlendi. Bilinmeyen ise yüzde 17 oranında saptandı.

Eşlerin zararlı alışkanları açısından durumları incelendiğinde, Yüzde 57'sinin alkol, kumar, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklarının olduğu görüldü.

Buna göre alkol kullananlar yüzde 22, alkol ve kumar alışkanlığı olanlar yüzde 10, uyuşturucu madde yüzde 6, kumar yüzde 2, alkol, kumar ve uyuşturucu yüzde 7, başka yüzde 3, bilinmeyen yüzde 7 oranında saptandı.

Konukevi hizmetlerinden yararlanarak ayrılan kadınların kuruluşta kalma süreleri incelendiğinde; yüzde 26'sının 5 gün ve daha az bir süre kaldıkları görüldü.

6-10 gün arası kalanlar yüzde 15, 11-15 gün arası kalanlar yüzde 10, 16-20 gün arasında kalanlar yüzde 6, 21-25 gün arasında kalanlar yüzde 5, 26-30 gün arasında kalanlar yüzde 7, 31-60 gün arasında kalanlar yüzde 13, 61-90 gün arasında kalanlar yüzde 8, 91 ve daha fazla gün kalanlar yüzde 10 olarak saptandı.

Kadınların geldikleri yerleşim bölgelerine bakıldığında, bölgeler arasında büyük bir fark olmadığı, kadınların her bölgeden birbirine yakın oranlarda geldikleri görüldü. Kadınların büyük bir bölümünün (yüzde 72) şehirlerden geldiği belirlendi. İlçelerden gelenler yüzde 20, köylerden gelen kadınların oranı yüzde 8 olarak saptandı. (CİHAN)
(Cihan Haber Ajansı)