Türkiye’de her 7 haneden biri ekonomik yardım alıyor. Devletin resmi verilerine göre yardım alanların yüzde 59.4’üne akraba, komşu gibi eş-dost destek verirken, belediyelerin payı son 6 yılda yüzde 8.8’den, yüzde 21.4’e çıktı. Yakacak yardımları da 2003’teki payının geçen yıl yüzde 30.8’e çıkmasıyla dikkat çekti. Hanelerin yüzde 29.8’i de Sosyal Yardım Fonu desteğiyle ayakta duruyor.


SEÇİM öncesi nakit paradan kömüre, yiyecekten beyaz eşyaya kadar çeşitlenen yardımlar pekçok tartışmanın ana konusu olurken, rakamlar işin geldiği boyuta ilişkin önemli bulguları göz önüne verdi. Seçim öncesine ilişkin bilgileri içermese de veriler hanehalklarının yüzde 14.6’sının, başka bir deyişle Türkiye’deki her 7 haneden birinin 2008’de ayni ya da nakdi yardım aldığını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim 2008’de 2 bin 878 örnek hanede, 6 bin 465 kişiyle gerçekleştirdiği "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" kapsamında ortaya çıkan veriler, ’sadaka’nın Türkiye’de giderek artan önemini ortaya koydu. İşte bu araştırmadan derlenen bazı bilgiler:

Geçen yıl ayni veya nakdi yardım alan yüzde 14.6’lık kesimin, yüzde 59.4’üne akraba, komşu ve benzeri yakınlar, yüzde 29.8’ine Soysal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve yüzde 21.4’üne de belediyeler yardım sağladı.

Bu durum eş-dost yardımlarının geçen yılda başı çektiğini ancak payının azaldığını gösterdi. 2003’te akraba ve yakınlarından yardım alanların oranı yüzde 66.5 iken, burada 7.1 puanlık bir düşüş dikkat çekti.

Yardımsever belediyeler

Son 6 yıllık dönemde Sosyal Yardımlaşma Fonu’undan yardım alanların oranı 13.6 puan artarken, asıl artış belediyelerde gözlendi.

Belediyelerden yardım alanların oranı 2003 yılında sadece 8.8 kişiyken bu oran her yıl biraz daha yükseldi. 2007’de yardım alanların yüzde 20.3’ü belediyelerden destek bulurken, 2008’de bu oran 21.4’ü buldu. Yani son 8 yılda belediyelerin payı 12.6 puan arttı.

Nakit para ilk sırada

Yardım türlerine bakıldığında, nakit parada 2003’e göre 13.5 puanlık artış yaşandı. Geçen yıl yardımların yüzde 52.2’si bu yolla yapıldı.

Yıllar itibariyle bakıldığında giyecek yardımı azalırken, yiyecek yardımı da hemen hemen aynı seviyelerde kaldı. Geçen yılki yardımların yüzde 33.1’i yiyecek, yüzde 8.7’si giyecek şeklinde oldu.

Yakacak yardımında patlama

Yardım türleri arasında son yıllarda öne çıkan yöntem ise yakacak oldu. 2003 yılında payı ancak 8.5 olan yakacak yardımları, 2004’ten sonra artmaya başladı. Geçen yıl da yakacak yardımlarının payı yüzde 30.8 oldu.

10 haneden 4’ünün geliri 450 TL’den az

YARDIM alan hanehalklarının gelir durumuna bakıldığında ise görünen tablo şöyle:

Yüzde 36.1’inin aylık geliri 450 lira ve altında.

Yüzde 29.4’ü 451 ile 700 lira arasında aylık gelire sahip.

Yüzde 13.4’ü’nün geliri 701 ile 500 lira arasında.

Yüzde 16’sının 901 ile 1500 lira arasında geliri var.

Yüzde 3.7’sinin 1501 ile 2500 lira arasında geliri bulunuyor.

Yüzde 1.5’inin ise aylık geliri 2 bin 500 liranın üzerinde.

hürriyet