'PARTİ KAPATMA MADDESİ KALMALI'


Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Siyasi Partilerin Temelli Kapatılmasına İlişkin Yaptırımın Kaldırılmaması Gerektiğini Söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, siyasi partilerin temelli kapatılmasına ilişkin yaptırımın kaldırılmaması gerektiğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, mahkemenin yeni hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasi partilerin temelli kapatılmasına ilişkin yaptırımın kaldırılmaması gerektiğini ifade etti. Kılıç, "Ancak kapatma öncesi aşamalarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen standartlara uygun çerçevenin çizilmesi öncelikle benimsenmeli; terör, şiddet, baskı içeren eylem ve söylemler ile barışçıl çözümler birbirinden ayrılarak uygulanacak yaptırımlar geciktirilmeden düzenlenmeli ve kapatma davaları demokratik siyasi hayatı biçimlendirme aracı olmaktan çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Kılıç, şöyle devam etti: "Anayasa'nın 68. maddesinde koruma altına alınan anayasal değerlere aykırı faaliyette bulunan siyasi partilere belirtilen suçların Anayasa Mahkemesince tespiti hâlinde temelli kapatılma yerine hazine yardımından yoksun bırakılma cezası verilmesi, siyasi suçun niteliği ile uyuşmayan bir ara yaptırımdır. Karşı ağırlık bu değildir ve gözden geçirilmeye muhtaçtır. Kapatma öncesi ara yaptırımlar ağırlığına göre çeşitlendirilmeli ve siyasi nitelikle dengeli ve uygun hale getirilmelidir. Böylece, siyasi partilerin kapatılma davalarında hazine yardımından faydalananlarla yararlanmayanlar arasındaki yaptırım eşitsizliğinin de giderilmiş olacağı kuşkusuzdur. Siyasi partilerden mali denetimleri aşamasında hesabını eksik veren, tamamlamayan veya hiç vermeyenlere karşı mali yaptırımlar uygulanması niteliği gereğince isabetli olabilir."

(CİHAN)