İşsizlik, Türkiye'nin en büyük sorunu. Krizle birlikte yüzde 9'lardan 15,5'e tırmanan işsizlik sadece vasıfsız kişileri değil, üniversiteli meslek sahiplerini de vuruyor.

Bu kara tablo, OECD raporlarına da yansıdı. Kuruluşun 'Bir Bakışta Toplum' adlı raporuna göre Türkiye, 30 OECD ülkesi içinde üniversite mezunları arasında işsizliğin en yaygın yaşandığı ülke oldu.

OECD'nin 2007 yılı verilerine dayanarak hazırladığı raporda Türkiye'de ortaokul mezunları arasındaki işsizliğin yüzde 8,1, lise mezunları arasında ise yüzde 10,1 olduğu belirtiliyor. Üniversite mezunları arasında ise işsizlik 8,2 düzeyinde. Türkiye bu rakamla OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda işsiz üniversite mezununa sahip ülke. Bu alanda Türkiye'ye en yakın işsizlik rakamı yüzde 7,3 ile İspanya'da bulunuyor. Yunanistan'da ise bu rakam yüzde 6,9. OECD ülkelerinde üniversite mezunu işsiz ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde.

Raporda, gelir eşitsizliğine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Buna göre Meksika ve Türkiye'de 1990'ların ortalarından itibaren gelir eşitsizliğinin azaltılması konusunda belli ölçüde mesafe alındı. Ancak, çocuklar arasında yoksulluk oranı arttı. Raporun öğrencilerin performansına ilişkin bölümünde de ilginç bilgiler veriliyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testlerine göre, Koreli öğrenciler okuduğunu anlama, Finlandiyalı öğrenciler de matematik ve bilim alanında OECD birincisi. Türkiye ise her üç alanda da sondan ikinci. Türkiye sadece Meksika'yı geçerken, Yunanistan sondan üçüncü, İtalyan gençler sondan dördüncü, ABD'li öğrenciler ise sondan dördüncü oldu. Raporda ülkelerin sosyal gelişmişlikleri 10'a ayrılıyor. En üst üç sırada bulunanlar 'yeşil', en alt üç sırada bulunanlar 'kırmızı', ortadaki dört sırada bulunmayı hak edenler ise 'sarı' trafik ışıklarıyla gösteriliyor. Türkiye, 2007'de 'nüfusa oranla istihdam', 2004-2005'te 'gelir eşitsizliği', 2006'da '65 yaşında ömür beklentisi', 'bebek ölümleri', 'bilgi seviyesi yeterli olmayan öğrencilerin oranı', 'mutluluk algısı' ve 'kişi başına net milli gelir' başlıklı 7 göstergede kırmızı ışık uyarısı aldı. Türkiye dışında tüm göstergelerde 'alarm zilleri çalan' bir başka OECD ülkesi bulunmuyor. OECD toplumsal göstergeler raporunda, boş zamanlar, uykuda geçirilen süre gibi konular da inceleniyor. Fransızlar günde ortalama 8,8, Amerikalılar 8,6, İspanyollar, Yeni Zelandalılar, Türkler ve Avustralyalılar 8,4 saat uyuyor. Koreliler ve Japonlar ise OECD'nin en az uyuyan toplumu çıktı. Fransızlar, bir günde yeme-içmeye ortalama 2 saat 25 dakika ayırıyor.

Fransızları Yeni Zelandalılar, Japonlar, İtalyanlar ve Türkler izliyor. Yeme-içmeye en az zamanı ayıran toplumlar ise Meksikalı, Kanadalı ve ABD'liler. Rapora göre OECD ülkelerinde insanlar boş zamanlarını en çok televizyon izleyerek geçiriyor. Televizyonun toplam boş vakit değerlendirme faaliyetleri içinde aldığı pay itibarıyla sıralama şöyle: Meksika (yüzde 48), Japonya (47), ABD (44), Avustralya, İngiltere, Polonya (41), Türkiye (40), Belçika 36, OECD ortalaması (36). 'Eş-dost ziyareti ve arkadaşlarla eğlenme'nin boş vakitte aldığı pay itibarıyla ise Türkiye, OECD toplumları arasında birinci oldu. Türkiye'de insanlar toplam boş vakitlerinin yüzde 34'ünü 'eş-dost ziyareti ve arkadaşlarla toplanıp eğlenme' şeklinde geçiriyor.

ANKA