Askerlerin ağır cezalık suçlarda sivil mahkemelerde yargılanmasınının yolu Meclis Genel Kurulu’nda perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 01.00 dolayında tek kelimelik yasa değişikliğiyle açıldı.

Bu tek kelimelik değişiklik Ankara gündemini alt üst etti. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda AB kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan 11 maddelik Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yasası, Meclis’te AKP’nin gece getirdiği iki önergeyle genişletildi. İlk önergede, daha önce planlandığı gibi sivillerin, asker kişilerle birlikte işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemelerde yargılanması düzenlendi. Böylece sıkıyönetim ve savaş hali dışında siviller için askeri mahkeme yolu kapatıldı.

Son cümlede yapıldı

İkinci önergede ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250’nci maddesinde uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili suçların yanı sıra bunlardan elde edilen kazançlara da ağır ceza mahkemelerinin el koyması düzenlendi. Aynı önergenin üst kısmında "Son cümlede geçen ’hali dahil’ ibaresi ’halinde’ şeklinde değiştirilmiştir" denildi. Böylece askerlerin yargılanmasıyla ilgili cümledeki "Savaş ve sıkıyönetim ’hali dahil’ askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır" hükmü tam tersine dönüştürüldü. Maddenin yeni hali "Savaş ve sıkıyönetim halinde askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır" şeklinde oldu. Böylece, savaş ve sıkıyönetim zamanları dışında kalan dönemlerde ağır cezalık suç işleyen askerlerin sivil ağır cezada yargılanacakları kesin hüküm altına alındı.

Aldatılma psikolojisi

Muhalefet, uzlaşılan metinde bu değişikliğin kendilerine tam anlatılmadığı gerekçesiyle isyan etti. AKP yönetimi ise oylamadan 5 saat önce CHP’ye verilen metinde bu ifadelerin açık olduğunu vurguladı. MHP yönetimi ise kabul oyu kullanmadıklarını belirtti.

Bu değişiklik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un cuma günkü basın toplantısından 10 saat önce gerçekleşti. Başbuğ, tartışmalı belge ve Kurmay Albay Dursun Çiçek’in durumuyla ilgili görüşlerini aktarırken, yeni deliller ortaya çıkarsa soruşturmayı yine askeri savcılığın yürüteceği ve dolayısıyla yargılamanın askeri mahkemede gerçekleşeceği konusunda görüşünü sert ifadelerle vurgulamıştı.


hürriyet