Adalet Bakanı Ergin asker kişilerin bazı suçlardan dolayı sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin değişikliğin Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un basın toplantısıyla ilişkilendirilmesini eleştirdi ve bir kasıt olmadığını söyledi
Asker kişilerin, ağır cezalık suçlardan dolayı sivil mahkemelerde yargılanmasını öngören yasa değişikliğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP, AKP grubunun söz konusu değişikliği gece yarısı “kapkaç” şeklinde geçirdiğini, ayrıca düzenlemenin Anayasa’nın 145. maddesine aykırı olduğunu öne sürüyor.
Değişikliğin Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un asker kişilerin askeri mahkemelerce yargılanacağını vurguladığı basın toplantısı öncesinde, gece yarısı yapılması eleştirilmişti.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le dün bu iddiaları konuştum. Bakan Ergin, düzenlemenin gözden kaçırılarak veya gizlenerek yapılmadığını, CHP sözcülerinin gerçeği yansıtmadıklarını ve Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ’un konuşmasıyla da ilintili olmadığını vurguladı.

‘Bir kastımız yok’

Ergin, sorum üzerine düzenlemenin Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un basın toplantısıyla ilişkilendirilen yorumların yanlış olduğunu belirtti ve bu değerlendirmeyi yaptı:
“Biz Genelkurmay Başkanımızın ne söyleyeceğini nasıl bilelim? Sayın Başbuğ, düzenlemeden bir gün sonra basın toplantısı yaptı. Ne söyleyeceğini bilmemiz zaten mümkün değil. Komutana bir kastımız olamaz. Düzenlemenin hiçbir özel kastı da yok. Bu yorumlar iyi niyetli değil ve gerçeği yansıtmıyor. Biz bu yasaları geçirip TBMM’yi ertesi gün tatile sokma konusunda muhalefetle de uzlaştık. O nedenle yasaları o gün bitirmemiz gerekiyordu. Sayın Başbuğ’un basın toplantısıyla ilgili olması bu nedenle de mümkün değil. Komutanın ne konuşacağıyla hiç ilgili değil, olamazdı da.”

‘CHP biliyordu’

Adalet Bakanı Ergin, CHP sözcülerinin eleştirilerinin gerçeğe dayanmadığını vurgulayarak şu bilgiyi verdi:
“CHP sözcülerinin özellikle de baro başkanlığı yapmış olan Sayın Hakkı Süha Okay’ın eleştirileri gerçeği yansıtmıyor. Biz kimseyi aldatmış değiliz. Ben gündüz CHP’yi ziyaret ettim ve yapacağımız değişiklikler hakkında bilgi verdim. Ayrıca eleştiri konusu olan madde değişikliğinin gerekçesi de açık. O gerekçede açıkça asker kişilerin barış
Bu gerekçeyi anlamak için hukukçu olmaya gerek yok ki, Sayın Okay, baro başkanlığı da yapmış bir hukukçu. Dolayısıyla ortada bir gözden kaçırma, asıl amacı saklama, gizleme gibi bir durum yok. Ben ve grup başkan vekili arkadaşlarım CHP’yi bu konuda bilgilendirdik.”

‘CHP ile uzlaşma var’

Bakan Ergin Ana Muhalefet Partisi olarak CHP’yi özellikle ziyaret ettiğini, MHP’ye de bilgi verdiklerini ifade etti ve şöyle konuştu:
“Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından en çok mahkûm edildiği konular bu konulardı. Sivillerin askeri mahkemede yargılanması en çok mahkûmiyet verilen konu. İlerleme raporunda da eleştirilen bir husustu. Bu bağlamda biz zaten Yargı Reformu Strateji Belgesi de hazırladık. AİHM’le kararları konusunda da CHP’ye bilgi verdik. Bir itirazları olmadı.
Keza Yargı Reformu çalışmaları bağlamında üç gün (8-9-10 Haziran) toplantı yaptık. Bu toplantıya Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi temsilcileri de katıldılar. Kimseden bir şey kaçırmış değiliz. Bu düzenlemeler Avrupa Birliği’yle uyum ve AİHM kararları gözetilerek yapılmıştır. Bir merhale katedilmiştir ama daha yapılması gereken düzenlemeler de hâlâ mevcuttur.”
zamanında 250. madde uyarınca kurulan ağır ceza mahkemelerinin yetkisine giren bir suçu işlemeleri halinde, bu mahkemeler tarafından yargılanmasının amaçlandığı yazılı. Keza savaş ve sıkıyönetim halinde işlenen suçların ise askeri mahkemelerin yargı yetkisinde olacağı da açıkça yazılı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un basın toplantısı öncesi değişikliğin yapılması eleştiri konusu oldu.

Anayasaya aykırılık

Adalet Bakanı Ergin, düzenlemenin Anayasa’nın 145. maddesine aykırılık oluşturduğu iddiasıyla ilgili soruma ise şu karşılığı verdi:
“Biz bir aykırılık görmüyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin bir suçu asker kişilerin işlemesinin o suçun askeri suç anlamına gelmeyeceğine dair 77/130 ve 78/13 karar sayılı kararları var. Ama Anayasa’ya aykırılık iddia edebiliyorsa, Anayasa yolu gösteriyor. Askeri mahkemeler görülmekte olan bir davayla ilgili olarak veya muhalefet konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürebilir. Biz aykırılık olduğu görüşünde değiliz. Kaldı ki, Anayasa’nın 90. maddesi uluslararası hukuk normlarının üstünlüğünü de hüküm altına almış bulunuyor. AİHM kararları bu bağlamda da dikkate almamız gereken kararlar.”


‘Komutanlar veya Çiçek hedeflenmiş değil’

Bakan Ergin, yürümekte olan soruşturma ve davalar için de geçerli olduğuna ilişkin hükmün, Ergenekon kapsamındaki eski komutanlar ve Albay Dursun Çiçek’e yönelik olarak konulduğu eleştirisine ise şu karşılığı verdi:
“Kanunlar bir veya birkaç kişi için yapılmaz. Soyut düzenlemelerdir. Hangi somut olaylara uygulanacağına zaten mahkemeler karar verir. Bizim yürütmekte olan soruşturmalar için de uygulanır biçimindeki düzenlememizin amacı bir tereddüt oluşmamasıdır. Örneğin bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve TBMM’nin görev süresi tartışılıyor. Böyle bir tartışmaya mahal vermemek için intikal maddesi olarak konulmuştur. Özel bir hedefi yoktur.”milliyet