Cumhurbaşkanı Gül, büyük tartışma çıkaran askeri-sivil yargı yasasını onayladı. Gül, düzenleme konusunda hükümete “tereddütleri giderin” tavsiyesinde bulundu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP’nin gece yarısı operasyonuyla yasalaştırdığı, askerlerin sivil mahkemede yargılanması ve CMK’nın 250. maddesi kapsamında kalan, anayasal düzene karşı işlenen suçlarla ilgili askeri yargının soruşturma ve kovuşturma yapamayacağına yönelik yasayı onayladı.
Gül, türbanla ilgili anayasa değişikliğinde olduğu gibi hükümetten ivedi biçimde tereddütleri giderecek ek düzenlemeler yapmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı, Abdullah Gül’ün düzenlemeye onay verdiğini, mesai saatinin bitiminden sonra yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Gül’ün kanunla birlikte Başbakanlık’a gönderdiği yazıda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

‘AB’ye söz verdik’

“2008 yılında AB Komisyonu tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer verilen ve kısa vadeli öncelikler arasında bulunması sebebiyle 2009 sonuna kadar gerçekleştirilmesinde yarar görülen ‘Askeri mahkemelerin yetkisinin askeri personelin askerlikle ilgili görevlerine hasredilmesi’ maddesi gereğince bu düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır.”
Abdullah Gül böylece, AB’ye verilen taahhüt gereği düzenlemenin 2009 sonuna kadar yürürlüğe girmesi gerektiği yönündeki hükümet görüşünü haklı bulduğunu ortaya koydu.

‘Kanuna uygun’

Yazıda, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun askeri mahkemelerin görevlerini düzenleyen 9. maddesi anımsatıldı. Bu maddede “kanunlarda aksi yazılı olmadıkça” askeri mahkemelerin söz konusu suçlar yönünden görevli olduğu ifadesinin yazdığına dikkat çekildi.
Cumharbaşkanı Gül böylece, hükümetin, düzenlemenin diğer mevzuatla uyumlu olduğu yönündeki görüşünü de paylaştığını gösterdi.
Yazının son bölümünde ise “Bununla birlikte, bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukuki güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız belirtilen hususlarda gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasının uygun olacağını belirtmişlerdir” denildi.

Yasal düzenleme ihtiyacı

Açıklamada, Gül’ün yazıdaki bu ifadeyle, yeni yasal düzenleme ihtiyacına işaret ettiği kaydedildi.
Gül, hükümete benzer bir mesajı, üniversitelerdeki türban yasağını kaldıran anayasa değişikliğini onaylarken de vermişti. Ancak hükümet, üniversitelerde yaşanan kaosa rağmen, yeni düzenleme yapmamıştı.

Anayasayı tartışmadı

Açıklama, hükümetin düzenlemeyle ilgili sunduğu raporun Cumhurbaşkanı üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.
Genelkurmay Başkanlığı ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduğu raporda, “düzenlemenin anayasanın 145. maddesine aykırı olduğu”, “askeri mahallerin dokunulmazlığını ihlal edecek düzenlemenin sahte bir ihbar mektubu veya sahte bir belgeyle yargılama yolunu açacağı, bunun da kışlaya siyasetin girmesine neden olacağı” ve “askeri mahkemelerin üst hukuk normu olan anayasayı uygulaması halinde kaos yaşanacağı” uyarılarında bulunmuştu.
Gül ise açıklamasında “kışlaya siyaset girer” itirazı konusunda “tereddütleri giderin” uyarısında bulunurken, anayasaya aykırılık iddiasına değinmedi.

-milliyet-