Zamana kafa tutan bin yıllık ibadethaneArtvin'in Yusufeli ilçesi Barhal köyünde bulunan ve Gürcü Kralı David Magistros tarafından 961-973 yılları arasında inşa edilen manastır, adeta zamana meydan okuyor.

Manastır aynı zamanda turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde birçok tarihi eser bulunuyor. Bunlardan biri olan Barhal köyündeki manastır, Gürcü Kralı David Magistros tarafından 961-973 yılları arasında inşa ettirildi. Elyazmasında manastır kilisesinin Vaftizci Yahya'ya adandığı yazıyor.

Birçok onarımdan geçen Barhal Manastırı, bölgenin Müslümanlaşmasından sonra 17. yüzyıldan bu yana cami olarak da kullanılmış. Manastır, planı ve boyutları ile Yusufeli Dört Kilise Manastır Kilisesi ile büyük benzerlik gösteriyor.

Manastıra kuzey, güney ve batı duvarı ortasındaki üç kapı açıklığından giriliyor. Manastırın camiye çevrilmesi sırasında kuzey ve güneydeki girişler örülerek kapatılmış, güneydeki giriş mihrap olarak düzenlenmiş. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yusufeli ilçesine gelen turistler, manastırı görmeden ilçeden ayrılmıyor.

Manastırı gören turistler, hayranlıklarını gizleyemiyor.

haberaktuel.com