Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 'tanık' olarak alınan ifadesi üçüncü Ergenekon iddianamesinin giriş bölümünde yer aldı. Hilmi Özkök ifadesinde eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve Cumhuriyet yazarı Ergenekon sanığı Mustafa Balbay'a ait günlüklerde geçen birçok toplantı ve olayı doğruladı.


Hilmi Özkök, Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde kuvvet komutanlarının bir araya geldikleri ve toplantı yaptıkları yönünde kendisine bilgiler geldiğini anlatıyor. Ancak doğrudan soruşturma yapılmasını gerektirecek mahiyette bilgilerin elinde bulunmaması nedeniyle bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatmadığını söylüyor. İddianameye göre, Özkök'e birçok kez ihbar, mektup, CD ve benzeri bilgiler ulaşıyor. İddianamede, Özkök'ün, zaman zaman da toplantılarda açıkça gündeme getirmeksizin üstü kapalı mesajlarla bu hususları dile getirdiğini söylediği aktarılıyor.

MUHTIRA VERME KONUSUNDA TELKİN OLMADI
Savcılar, Özkök'e 'Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız dönem içerisinde görev yapan kuvvet komutanlarından hükümete yönelik muhtıra verilmesi yönünde telkinde bulunan oldu mu?' sorusunu yöneltiyor. Özkök, 'Şûra toplantıları öncesinde âdet gereği orgenerallerin Ankara'ya geldiklerini ve orada çeşitli toplantılar yapıldığını, iktidara gelen parti ile ilgili olarak geçmişteki bazı söylemleri sebebiyle çekincesi olanların açık açık fikirlerini beyan ettiklerini' anlatıyor. Kimsenin, kendi yanında muhtıra verme şeklinde bir teklifte bulunamayacağını söylüyor.
Hilmi Özkök'e 'Sarıkız', 'Ayışığı', 'Yakamoz' ve 'Eldiven' isimli darbe planlarından bilgisinin olup olmadığı da soruldu. Özkök, sadece 'Ayışığı' ve 'Yakamoz' kod isimli darbe planlarından 2004 yılı bahar ayları içerisinde haberinin olduğunu anlatıyor. Özkök'ün bu bilgilerin kendisine bir slayt sunumu şeklinde geldiğini, geldiği zamanın da söylentilerin azaldığı zamanlar olduğunu ifade ediyor.
DARBE PLANLARINI ERUYGUR'A SORDUM
Hilmi Özkök, darbe planlarından haberdar olduktan sonra iddiaları dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'a sorduğunu anlatıyor. Özkök, "Özellikle 'Ayışığı' ve 'Yakamoz' olarak isimlendirilen darbe planları yapıldığı yönünde gelen duyum üzerine Eruygur'a Genelkurmay makamında olduğu bir sırada böyle bir plan ve çalışma olup olmadığını sordum. Böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Buna rağmen özellikle sık sık gazetecilerin, rektörlerin Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrılarak görüşülmesinin yanlış anlaşılmalara neden olacağını söyledim. Kendisini uyardım." diyor.
MİT MÜSTEŞARI BİLGİ VERİYORDU
Hilmi Özkök, görevli olduğu dönemde MİT Müsteşarı'nın zaman zaman kendisine bazı bilgiler ve kayıtsız belgeler verdiğini anlattı. Ancak hatırladığı kadarıyla kendisine 'Ergenekon' olarak sözü edilen örgütle ilgili arşivlere geçecek mahiyette kayıtlı bir evrak verilmediğini aktardı.
MEDYA BENİ YIPRATMAYA ÇALIŞTI
Özkök 'Balbay ile herhangi bir irtibatının bulunmadığını, gazeteciler vasıtasıyla hükümet görevlilerine haber iletmeyi hoş karşılamadığını' anlatıyor. İddianamede, Ahmet Hurşit Tolon'dan ele geçirilen dijital verilerde yer alan 'Demokrat Generaller' adı altında yazılan ve 'Sayın Generalim' diye başlayan mektup ile 24 Mayıs 2003 tarihli bir gazetede yer alan 'Dört Yıldızlı Tepki' başlıklı habere de işaret edildi. Özkök'e bunlara yönelik olarak 'Görevli olduğunuz dönemde darbeciler ve faaliyetleri ile ilgili size herhangi bir bilgi geldi mi?' şeklinde bir soru yöneltildi. Özkök, "Görevli olduğum dönemde çok çeşitli bilgi, belge ve duyumlar geldi. Fakat bunlar resmî delil mahiyetinde değildi. Bu nedenle sadece bilgi mahiyetinde okuyup değerlendirdim. Bu nedenle resmî bir işleme koymadım. O dönemde medyada, benim hakkımda yıpratmak amaçlı birçok haksız yazı yazıldı." diyor.
İRTİCANIN GETİRİLECEĞİNE İNANMIYORUM
Hilmi Özkök'e, Özden Örnek'in günlüklerinde geçen görüşmeler soruluyor. Günlükte, 'Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hilmi Özkök'ün görüşmesinde 'özel çalışma'nın Genelkurmay Başkanı'na verildiği, Özkök'ün 4 noktada itiraz ettiği aktarılıyor. Günlükteki 'Adamların şeriat devletini kurmak istediğine inanmıyormuş. Yani esastan aramızda fark var.' İfadesine dikkat çekiliyor. Savcılar Özkök'e, 'Kara Kuvvetleri Komutanı bahsedilen çalışmayı size verdi mi?' sorusunu yöneltiyor. Özkök şöyle cevap veriyor: "Spesifik olarak bu olayı hatırlamamakla birlikte, birçok yerde o dönemdeki hükümetin şeriatı getireceğine inanmadığımı açıkça söyledim."
Darbe günlüklerini doğruladı
Hilmi Özkök, 'emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'e ait darbe günlüklerindeki bilgileri de doğruluyor. Özkök'e darbe günlüklerinde yer alan birçok toplantı soruluyor. Özkök, söz konusu görüşme ve içeriklerin tamamını doğruluyor. İddianamede, Hilmi Özkök'ün tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde belirttiği bazı konuların, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'e atfedilen günlük ile gazeteci Mustafa Balbay'dan ele geçirilen günlükte yer alan bazı hususları doğrular nitelikte olduğu kaydedildi. İddianameye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması sırasında Özkök'e, "3 Mart 2004 tarihinde Ankara'da ATO tesislerinde düzenlenen 'Hilafetin İlgası' isimli panel hakkında bilgisi olup olmadığı da soruldu. Hilmi Özkök de 'toplantının yapıldığı tarihte İsveç'te resmî bir ziyarette olduğunu, döndüğünde böyle bir toplantının yapıldığını ve bu toplantıda AB aleyhine bazı konuşmaların olduğunu öğrendiğini anlattı. Ancak böyle bir konuşmanın gerçekleştiği yerde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunmasından üzüntü duyduğunu, bu durumu onlara ifade edip etmediğini hatırlamadığını, ayrıca kendisi yokken yerine Kara Kuvvetleri Komutanı vekalet ettiği için bu tür faaliyetlerin kendisinin takdiri olduğunu' söyledi.
Büyükanıt'a
yönelik eylem planını gördüm

Hilmi Özkök'e, "Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a yönelik yapılan çalışmalardan ve hazırlanan eylem planlarından haberiniz oldu mu?'' sorusu yöneltildi. Özkök, "2004 yılı bahar aylarında gelen ve 'Ayışığı' ve 'Yakamoz' olarak isimlendirilen planlarda Yaşar Büyükanıt'la ilgili değerlendirmeleri gördüğünü' anlattı.
Özkök'e 19 Ekim 2003'te Jandarma Genel Komutanlığı'nda rektörlere verilen birifing de soruldu. Özkök, böyle bir brifingden haberdar olmadığını, ancak Jandarma Dinlenme Tesisleri'nde sivillerle zaman zaman yemek yendiğini duyduğunu söyledi. Özkök ayrıca, kendisine 'Genç Subaylar' başlığı altında herhangi bir mektup gelmediğini ifade etti.
Levent Ersöz'ü
yasadışı dinleme konusunda uyardım
Emekli Org. Özkök, o günlerde, özellikle kamuoyunda jandarma istihbaratın yasal olmayan dinlemeler yaptığına ilişkin değerlendirmelerin olduğunu belirtiyor. Bu yönde gelen duyumlar üzerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Şener Eruygur'a İstihbarat Daire Başkanı ile Teknik Daire Başkanını yanına göndermesini söylediğini anlatıyor. Levent Ersöz ile Teknik Daire Başkanı Albay Hasan Atilla Uğur'a makamında jandarma teşkilatının teknik takip ve dinlemeler konusunda ciddi imkan ve kabiliyetlere sahip olduklarını, bu işlemlerin yasal çerçevede yapılması gerektiğini söyleyerek bu konuda uyarıda bulunduğunu dile getiriyor.
ZAMAN