Ergenekon'un yapılanma projesinde 'rejime aykırı ideolojiye sahip' siyasîlerin ortadan kaldırılması öngörülüyor. İddianamede yer alan dokümanda, "Hedefe ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasîlerin engellenebilmesi için, geriye kalan tek yol suikasttır." deniliyor

Ayırca benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası illegal örgütler ile işbirliğinin şart olduğu kaydediliyor. Üçüncü iddianamede yer alan 'Yeni Yapılanma, Yönetim ve Geliştirme Projesi' isimli dokümandaki ifadeler örgütün hedeflerine ulaşmak için tüyler ürpertici kararlar aldığını gösteriyor. Yapılanmanın adından 'Ergenekon' diye bahseden örgüt, 'rejime aykırı ideolojiye sahip gördüğü' siyasîleri ortadan kaldırmayı kendine görev sayıyor. Belgeye göre, bu amacı gerçekleştirmek için 'suikast ve dezenformasyon' yapılması kaçınılmaz bir gereklilik. Dünyadaki tüm sistemlerin aynı yolu seçtiği anlatılan dokümanda, "Hedefe ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasîlerin engellenebilmesi için, geriye kalan tek yol suikasttır." deniliyor.SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ GÜÇ BİRLİĞİNE GİTMELİ
Bunun için benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası illegal örgütler ile işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak düşüncedeki siyasîlerden oluşturulması için 'kampanyalar organize edilmesi' istenen belgede, böylelikle Parlamento'nun daha işler hale geleceği ifade ediliyor. Bu yönde çalışmaların artması durumunda 'suikast operasyonlarına' gerek duyulmayacağının altı çiziliyor.JİTEM'DEN GEREKLİ DENEYİMİ EDİNDİK
Belgede örgütün içinde yer alacak sivil personelin seçiminde 'dikkatli, titiz ve özenli' olunması isteniyor. Özveriden kaçınmayan personel kazanımı için ordu birlikleri içinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler, yararlanılabilecek pozitif kaynaklar olarak gösteriliyor. Sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı önyargılı endişeler karşısında ise JİTEM deneyiminin hatırlatılması öneriliyor: "Ergenekon, JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli deneyimi elde etmiştir." ZAMAN