Galata Köprüsü bakımı için ihale açıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Yeni Galata Köprüsünün bakımı, onarımı ve işletilmesi hizmetini yaptırmak üzere ihale açtı.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık ihale, 17 Eylül 2009 tarihinde saat 10.00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek.

Başlangıç tarihi 1 Ekim 2009, bitiş tarihi ise 31 Aralık 2011 olmak üzere iş toplam süresi 822 gün olarak belirlendi.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Katılımcılar şartnameyi bedeli mukabili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar komisyona verilecek.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

haberaktuel.com