Ergenekon tutuklusu eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek'in kafatası ölçümlerine göre Türklük araştırması yapıldığına dair el yazması belgeler ortaya çıktı.

Ek klasörlerde yer alan 'Genetik ve Antropolojik Metodoloji Açısından Türklük' başlıklı yazıda kafatası ölçümünün yöntemi de anlatılıyor: "Bir kulağın üst bitiminden diğer kulağın üst bitimine kadar olan mesafenin, burun deliklerinden kafatasının arkasına kadar olan mesafeyle bölümü sonucu çıkan sayının 100 ile çarpımı sonucu kafatası indisidir." Türk Metal Sendikası'na ait ajandadaki el yazması notlarda Özbek'in Türklük ile ilgili ilginç iddiaları var.

Özbek'in kafatası ölçümüne göre yaptığı ayrımlar notlarında şöyle yansıyor: "Sümerlerin kuzey ve güney komşularının hep 'dolikesefal' (uzun başlı) iken, Türklerinki hep 'brakisefal' (yuvarlak başlı)dır."

Zaman