Türk Eğitim-Sen, “ek ders ücretimi istiyorum” kampanyası başlattı.

Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, dört günü geçen ayakta sevk işlemi halinde ek ders ücretinin kesilmesi uygulamasına ilişkin Danıştay’a açtıkları davanın sendika lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Yargı kararına binaen ek ders ücretlerini alamayan eğitim çalışanları dilekçe ile başvuruda bulunarak, hak ettikleri ek ders ücretlerini alabileceklerdir. Bu yargı kararının ardından, 10.05.2008 tarihinden bu yana, dört sevkten fazla almadığı halde ek ders ücretleri kesilen tüm öğretmenler, kesilen ek ders ücretlerini yasal faiziyle birlikte idareden talep edeceklerdir” denildi.

Türk Eğitim-Sen konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na da bir yazı yazılarak, ek derslerin ödemesi konusunda valiliklerin uyarılmasını da istedi.

Türk Eğitim-Sen hazırladığı örnek dilekçenin aynen doldurularak ilgili birimlere verilmesini de isteyerek, dilekçeye ek olarak Danıştay’ın ilgili kararını da koydu.


A.A