BM Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Erdoğan, “21’inci Yüzyılı; savaşların değil barışın, korkunun değil güvenin, haksızlığın değil adaletin, terör ve şiddetin değil huzurun, açlık ve fakirliğin değil refahın hakim olduğu bir yüzyıl yapalım” dedi.

BİRLEŞMİŞ Milletler’in 64. Genel Kurul Genel Görüşmeleri’nde Genel Kurul’a hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl önce oldukça geniş bir teveccüh neticesinde Güvenlik Konseyi’ne seçilmiş bulunan Türkiye’ye verilen destek ve gösterilen güvenden ötürü tüm üye ülkelere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Çağımızın küresel sorunları, küresel ölçekli çözümleri zorunlu kılıyor. Savaşlardan ekonomik krize, açlık ve fakirlikten teröre, enerji güvenliğinden iklim değişikliğine kadar dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunlar, büyük ve zorlu sorunlardır. Fakat bunların hiç biri altından kalkamayacağımız sorunlar değildir.”

Yeni liderlik anlayışı

Erdoğan, sorunların çözümü için herkesi kucaklayan, adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve güven esasına dayalı bir küresel düzene ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Risk ve tehdit algısına dayalı bir dünya tasavvurundan, güven ve dayanışma esasına dayalı bir küresel düzene geçiş mümkündür. Bu, artık hepimiz için bir zaruret haline gelmiştir. Bunun için yeni bir liderlik anlayışına da ihtiyaç var. 21’inci Yüzyılı; savaşların değil barışın, korkunun değil güvenin, haksızlığın değil adaletin, terör ve şiddetin değil huzurun, açlık ve fakirliğin değil refahın hakim olduğu bir yüzyıl yapabiliriz. Bu dünyanın kurulmasına katkı sunmak, dili, dini, milliyeti ne olursa hepimizin ortak sorumluluğu ve tarihi görevidir.”

Barışı koruma sistemi iyileştirilmeli

Türkiye olarak Güvenlik Konseyi’nin geçici üyelik kategorisinde genişlemeden yana olduklarının altını da bu vesileyle bir kez daha çizmek istediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, “BM reformu çerçevesinde vurgulamak istediğim diğer bir önemli husus da BM barışı koruma sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacıdır. Özellikle BM harekatlarına birlik katkısı yapan ülkelerin, erken ve etkin eş güdüm, kapasite artırımı, bölgesel örgütlerle işbirliği gibi hususlara ilişkin beklenti ve önerilerinin dikkate alınmasını bekliyoruz” dedi.

Komşularla sıfır problem

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin, bölgesinde, bir barış ve istikrar unsuru olarak mevcudiyetini sürdürdüğüne işaret ederek şunları söyledi:

“Özellikle son 7 yıllık süre zarfında, tüm komşularımızla sorunlarımızı çözmenin gayreti içinde olduk. ‘Komşularla sıfır problem’ politikası olarak ifade ettiğimiz bu yaklaşım sayesinde Türkiye, komşularıyla sorunlarını çözüm yoluna koymuş, ilişkilerini son derece iyi bir noktaya getirmiştir. Komşumuz Yunanistan’la devam eden diyalog süreci, bu durumun somut örneğidir. Keza, son dönemde hız kazanan, komşumuz Ermenistan’la ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik gayretlerimiz de meyvelerini vermeye başlamıştır.”
hürriyet