Türk hukuk mevzuatında cinsel suçlara ilişkin 9 ayrı kanunda düzenleme bulunuyor. Cinsel suçun, mağdurun maruz kaldığı olayın niteliğine göre cezanın süresi değişebiliyor.

Türk hukuk mevzuatında cinsel suçlara ilişkin 9 ayrı kanunda düzenleme bulunuyor. Cinsel suçun, mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde 15 yıldan az olmamak üzere hapis, mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, suçluya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
TBMM Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmaya göre, Basın Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Adli Tıp Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İş Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu olmak üzere 9 ayrı kanunda cinsel suçlara ilişkin düzenlemeler bulunuyor.
Basın Kanununda yer alan ''Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme'' başlıklı düzenleme, cinsel saldırı mağdurları açısından koruma sağlamakta ve suçlulara para cezası uygulanmasını öngörüyor.
Buna göre, cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür suçlara özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar, evlenmeleri yasaklanmış kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haber yapanlar, 18 yaşından küçük olanların kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar bin liradan 20 bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılıyor.
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında da hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlar ile hayvanlara işkence yapanlara 3 bin liraya kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.
İNSANLIK SUÇU KAPSAMINDA
Türk Ceza Kanununa göre, cinsel saldırıda bulunma veya çocukların cinsel istismarının, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç teşkil ediyor.
Fuhuş yaptırma amacını taşıyan insan ticareti faaliyetleri de cezalandırılıyor. Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.
TCK'da, işkenceyle ''cinsel taciz'' yapılması ise ağırlaştırıcı sebep olarak sayılıyor. Cinsel tacizle işkence yapanlara 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, cinsel istismar kapsamında değerlendiriliyor.
Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunuyor. Suçun, mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.
Reşit olmayan (15 yaşını bitirmiş olan) çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.
DİNLEME VE KAYIT YAPILABİLİYOR
Ceza Muhakemesi Kanununda da özellikle cinsel suçlardan zarar görenler açısından koruyucu hükümlere yer veriliyor.
Kanuna göre, bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebiliyor, dinlenebiliyor, kayda alınabiliyor.
İş Kanununa göre ise cinsel bir suç işlenmesi ve buna önlem alınmaması halinde işçi veya işverene haklı nedenle fesih hakkı tanınıyor.
İşveren, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa, işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, işçi sözleşmesini feshedebiliyor.
İşveren ise işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebiliyor.
AA