Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, “Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir” diyerek, güvenlik soruşturması dosyasını kişisel erişime açtı.

Kurul, bütün kamuyu bağlayıcı niteliği nedeniyle büyük yankı uyandıracak bu kararını, Deniz Lisesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan, güvenlik soruşturması sonucunda kayıtları silinen iki askeri öğrencinin başvurusu üzerine aldı. Kurul, dört yıl önce aldığı ancak kamuoyu ile yeni paylaştığı bu kararında, dosyalarındaki bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin öğrencilere verilmesine hükmetti. Askeri öğrenciler, okullarıyla ilişiklerinin kesilme nedenini öğrenmek için okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıklarına başvurdular. Ancak, her iki öğrenciye de ilişiklerinin kesilmesine neden olan olay, istihbarata dayalı gizli bilgi olduğu gerekçesiyle bildirilmedi. Öğrenciler bunun üzerine, bilgi edinme yasasından yararlanarak kurula başvurdu. Bu arada, öğrencilerden jandarma okulunda ilişiği kesileni, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne açtığı davayla da okuluna yeniden döndü. Öğrencilerin başvuruları değerlendiren kurul, bilgi edinme yasasının, “Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir” şeklindeki 18. maddesini anımsattı. Kurul ardından da bu hükme dayanarak, her iki kuvvet komutanlığından da öğrencilerin okullarıyla ilişiklerinin kesilmesine neden olan bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin verilmesini istedi.
hürriyet