Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Cübeli Ahmet'e fena çattı: Deveye boynun neden eğri diye sormuşlar, 'Nerem doğru ki..' demiş. Kendisini fazla tanımam. Saçını ebedi idama mahkum etmiş, sakalını anarşist olacak derecede serbest bırakmış adaletsiz bir adam. 'Cennette Arapça konuşulacakmış. Allah ırkçı mı? Ben Kürtçe konuşacağım, diğeri İngilizce konuşacak sana ne.'


Fatih Altaylı ile Teke Tek'te bu hafta "Dinde reform" tartışıldı. Prof. Zekeriya Beyaz ve Prof. Muhammet Nur Doğan'ın konuk olduğu programda Cübbeli Ahmet Hoca'nın daha önce Teke Tek'te yaptığı açıklamalar da eleştirildi.

Cübbeli'nin söylediği sözlerin külliyen yalan olduğunu öne süren Beyaz Hoca, Cübbeli'nin Öbür dünyada Arapça konuşulacak' sözlerine sinirlendi.

Beyaz Hoca; 'Cennette Arapça konuşulacakmış. Allah ırkçı mı? Ben Kürtçe konuşacağım, diğeri İngilizce konuşacak sana ne' sözleriyle Cübbeli'ye çattı.

Cübbeli Ahmet'i "Deveye boynun neden eğri diye sormuşlar, 'Nerem doğru ki..' demiş. Kendisini fazla tanımam. Saçını ebedi idama mahkum etmiş, sakalını anarşist olacak derecede serbest bırakmış adaletsiz bir adam" şeklinde tanımlayan Prof. Beyaz, şöyle konuştu:

"Anlattığı şeylerin tamamı hadis olarak öne sürülmüş şeyler. Hadislerin hüküm ifade edip etmedikleri ayrı bir araştırma konusudur. İnançla, imanla ilgili konulara hadisle karar verilemez. En hakiki hadis kitabı olarak bildiğimiz kitap, Peygamberimizin ölümünden yıllar sonra yazılmıştır. Son hadisin kaynağı Ahmet Efendi ölmüş, o Mehmet Efendi'den almış o da ölmüş... Dinde, hukukta tek kişinin şahadeti yeterli değildir. Hadislerin içinde çok
güzel öğütler var. Ama dinde vahiye dayanan kesin hükümler olması gerekir. Hadisler içinde Kuran-ı Kerim'in çok iyi anlaşılması için güzel metinler vardır. Ondan yararlanılmalıdır. Uydurma hadis bile olsa mana güzelse baştacıdır. Mutlaka hadisler yanlış demek de doğru değildir.

Hadisler olmazsa
din eksik kalır. Alllah kimseye bu dinini tamamlama ya da ondan bir şey çıkarma yetkisini vermemiştir. Hz. Peygamber bir postacıydı. Allah'ın postacısı, elçisi olmak bir şeref değil midir? Hadislerin tamamını reddetmek de doğru değil."

Hz. Peygamberin yaşantısını, hikmetli konumunu bize aktaran hadisler elbette bir kaynak olarak çok önemlidir" diyen Prof. Nur Doğan da, Cübbeli Ahmet'in dine yaklaşımını eleştirdi ve "Dinin kendisini espri konusu haline getirirseniz, buna 'Dur' denilmelidir" dedi.


kaynak: ekolay.net