Din hazımsızlığı CHP'nin geninde varVakit, CHP'nin tarihi “din karşıtlığı” belgesini ele geçirdi. 10 Mayıs 1946 Olağanüstü CHP Büyük Kurultay Toplantısına Sunulan CHP Müstakil Grubu Raporunda akıl almaz ifadeler yer alıyor. CHP Olağanüstü Kurultayına sunulan raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamamen kaldırılması istenirken, camilerin halk evlerine dönüştürülmesi, ibadet şekilleri ile zamanlarının yeniden düzenlenmesi ve sarık, cübbe ile dini kıyafetlerine tamamen yasaklanması isteniyor.

KEMAL GÜMÜŞ'ÜN HABERİ

Vakit CHP'nin tarihi din hazımsızlığını gözler önüne seren 1946 tarihli Kurultay raporlarını ele geçirdi. Zaman zaman mütedeyyin insanlara şirin gözükme adına çeşitli şovlar yapan CHP'nin aslında her zaman dine karşı hazımsız olduğunu ortaya çıkaran raporlara göre, CHP adeta dini sosyal hayattan tamamen silmek için çalışmış.

Raporlara göre CHP'liler öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığının tamamen ortadan kaldırılmasını isterken, Kur'an-ı Kerim'in ve ibadetlerin Türkçeleştirilmesini, ibadethanelerin halk evlerine dönüştürülmesini, sarık cübbe ve din tatbikatında kullanılan her türlü kıyafetin yasaklanması, İbadet usul ve zamanların yeniden tanzimini öngörüyor.

64 yıl önce CHP'nin din ve dindarlar hakkındaki görüşleri ile günümüz CHP zihniyetinin hala değişmediğini ortaya koyan raporlarda şu skandal talepler yer alıyor.

İŞTE SKANDAL VE AKILALMAZ RAPORDAN BAZI MADDELER
1- Dünya işlerini din işlerinden tamamıyla ayırmış olan bir rejimde Diyanet İşleri Reisliği gibi bir teşkilatın yer almaması

2- Kur'an ve din tatbikatının öz Türkçe olarak tenzim ve tertibi
3- İbadet yerleri Türkün geleneğine uygun bir tarzda konularak, halk evlerinin ibadet yeri, ibadet yerlerinin de halk evine benzer bir şekle ifrağı
4- Ruhbanlığın icabatı olan her şeyin silinmesi ve ezcümle sarık cübbe ve din tatbikatında kullanılan her nevi kıyafetin ilgası
5- İbadet usul ve zamanların tanzimi
6- Diyanet işleri Reisliği yerine, dil kurumuna benzer bir teşkilat ikame edilerek din teşkilatının Devlet bünyesinden çıkarılarak Millete Mal edilmesi mütealasında bulunmuşlardır.

VAKİT


kaynak; habervaktim. com 06/02/2010