Sendikanın TBMM 2010 bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve ilgili kararnameler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre 2010 yılı için, TBMM milletvekili personel gideri SGK payı hariç 80 milyon TL. Buna göre 1 milletvekilinin maaştan kaynaklı bütçeye aylık yükü 12.231 TL iken, bu rakam 4C kapsamına alınmak istenen işçilere önerilen zamlı ve 11 aylık brüt maaşın toplamının ortalamasına karşılık geliyor (12.159 TL). Yani Tekel işçisine önerilen 1 yıllık ücret, 1 milletvekilinin aylık maaşına denk.
‘MAĞDURİYET GİDERİLMELİ’
Sendikanın yaptığı açıklamada 4/C statüsünün 11 ay üzerinden maaş almayı gerektirdiği, ücretleri yarı yarıya azalttığı, kıdem tazminatının alınamadığı ve birçok emeklilik hakkının yok sayılacağı anlamına geldiğinin hatırlatıldı ve şunlar kaydedildi:
“Milletvekillerimizin bu haklarından vazgeçmeyecekleri açıktır. Dolayısıyla TBMM bugün tek mücadele araçları olarak kalan hayatları ve bedenleri ile direnen TEKEL işçilerinin haklı taleplerine kulak vermek durumundadır.”
Açıklamada ayrıca TEKEL işçileri için şu talepler ifade edildi:
“TEKEL işçilerinin ; öncelikle bu süreçte ortaya çıkan maddi ve manevi mağduriyetleri giderilmelidir. İşçiler herhangi bir hak kaybına uğramaksızın yeniden üretime kazandırılmalıdır. Bu adımların atılması sürecinde Tek-Gıda İş Sendikası ve TEKEL işçileri muhatap kabul edilmelidir.”

2010 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TBMM PERSONEL GİDERİ (MİLLETVEKİLLERİ İÇİN) TL
BRÜT (YILLIK): 79.553.000
BRÜT (AYLIK): 12.231
Kaynak: Bütçe Mali Kontrol
Müdürlüğü
resmi web sitesi.
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
TEKEL İŞÇİLERİNE ÖNERİLEN ÜCRET
Öğrenim Durumu: BRÜT YILLIK GELİR (TL)
Yüksek öğretim: 13.409
Lise ve dengi: 12.166
İlköğretim: 10.901
ORTALAMA: 12.159

Kaynak : BiRGün