Erdoğan: Ey insanlık nerdesin!


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan bir yıl önce donörler toplandı, kararlar alındı. Peki hala Gazze'de en ufak bir çalışma var mı, yok. Ben şimdi sesleniyorum, ey insanlık neredesin, ey yöneticiler neredesiniz?" dedi."Erdoğan, Sheraton Otel'de gerçekleştirilen ABD-İslam Dünyası Forumu'nda yaptığı konuşmaya, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" sözleriyle başladı.

Terörü besleyen koşulların ortadan kaldırılması için hep birlikte seferber olunması gerektiğine dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

Aynı gelişmiş dünya, kutuplarda nesli tükenen hayvanları önemsediği kadar, yağmur ormanlarını önemsediği kadar, buzulların erimesini önemsediği kadar çocukların katledilmesini de önemsemelidir. Fok balıklarının avlanması karşısında ayağa kalkan insanlık, fosfor bombalarıyla öldürülen çocukları, vicdanını rahatlatmak amacıyla terörle mücadelenin yan hasarı olarak görürse, bundan tüm insanlığın adalet duygusu telafisi zor şekilde hasar görür.

İşte bunun örneğini Gazze'de yaşadık ve Gazze'de fosfor bombaları atıldı. Bin 500 insan orada öldürüldü. Çocuk, yaşlı, kadın... Bunlar savunmasız insanlar. 5 bin insan yaralandı. Şu anda 5 bin aile çadırlarda yaşıyor. Bundan bir yıl önce donörler toplandı, kararlar alındı. Peki hala alt yapı, üst yapısıyla ilgili Gazze'de en ufak bir çalışma var mı, yok. Ben şimdi sesleniyorum, ey insanlık neredesin, ey yöneticiler neredesiniz? Buraya niçin inşaat malzemeleri giremez, niçin inşaatlar yapılamaz? Bunu nefsime de şahsıma da soruyorum, tüm insanlığa da soruyorum."


Erdoğan,Gazze'de bombardıman nedeniyle Birleşmiş Milletler'in okulunun, hastanelerinin yıkıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne oldu, ne yapıyoruz? Cezaevinin kapısı var, 4 tane kapı. Bu kapılardan içeriye giremiyorsunuz. Yaptırım... Böyle adalet olur mu? Dünya barışına katkıyı nasıl sağlayacağız? Ondan sonra çözüm diyoruz, nasıl çözeceğiz? Ben o zaman soruyorum Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi neredesin? BM neredesin? Eğer BM aldığı kararları, sadece karar almak için alıyorsa varlık sebebi yok demektir. BM'nin yaptırım gücünün olması lazım. O zaman burada da o yaptırımı görmemiz lazım. Benim için Haiti ne kadar önemliyse Gazze'de o kadar önemlidir. Benim için Gazze ne kadar önemliyse Gürcistan da o kadar önemlidir. Olaya ben bir Müslüman olarak değil, bir insan olarak bakıyorum. Vicdanımın sesine kulak vererek bakıyorum ve olayı da böyle değerlendirmek durumundayım. Eğer böyle değerlendiremezsek yarın aynı akıbetle bizler de karşı karşıya kalabiliriz."

-"YAHUDİ YERLEŞİM FAALİYETLERİ SONLANDIRILMALI"-

Türkiye'nin, bu bilinç içinde öncelikle kendisine bitişik ve mücavir bölgelerde barış, istikrar ve refahın yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda yoğun çabalar harcadığını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ortadoğu'daki sorunların merkezinde yer alan Filistin sorunu, iki devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla çözülmeli ve Filistin halkı on yıllardır özlemini çektiği devletine kavuşmalıdır. Barış sürecinin önündeki en büyük engeli teşkil eden, özellikle Yahudi yerleşim faaliyetleri sonlandırılmalı, yolları, köyleri, aileleri bölen ve Filistin'de normal bir ekonomik hayatın oluşabilmesini engelleyen kısıtlamalar süratle kaldırılmalı, ayrım duvarı inşaatı durdurulmalıdır. Gazze şeridinde ortaya çıkan insanlık trajedisi ortadan kaldırılmalıdır.

Açılan yaralar derhal sarılmalı, bu krizin giderilmesine yönelik proaktif bir diplomasi yürüten ve tüm taraflarla yoğun bir temas trafiği içerisinde bulunan Türkiye, Gazze şeridinde sivil halkın maruz kaldığı zor yaşam koşullarına da elbette sessiz kalmamıştır. Çünkü ben insanım..."

-"KÜLTÜREL KARŞITLIK EMPOZE EDİLİYOR"-

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültürler arası çatışma eğilimleri önümüzde ciddi problem olarak duruyor. Popüler kültür ürünlerinde, örneğin sinema filmlerinde, dizilerde, müzikte, bilişim dünyasında, medyada, fotoğraflarda, karikatürlerde, hatta kimi zaman bilimsel olması gereken yazı, makale ve yorumlarda son derece ince, bilinçaltına hitap eden kültürel karşıtlığın empoze edildiğini üzülerek izliyoruz. İslam ve Müslüman kavramlarının Batı dünyasında olumsuz ve kötüleyici çağrışımlara sebep olacak şekilde üretildiğine şahit oluyoruz. İslam ve terörizm kavramları yerli ve yersiz son derece sorumsuz şekilde yan yana getiriliyor ve bu şekilde ayrımcılık körükleniyor. İslam dünyasında bazı ülkelerin yerel kıyafetleri, sakalları, örtüleri, hatta kullandıkları bazı kelimeler bir terör aksesuarıymış gibi lanse ediliyor. Toplumlara pompalanan antipatiler derin kaygıların ortaya çıkmasına, toplumların birbirine şüpheyle bakmasına sebep oluyor. Güven yerine korku ve şüphenin hakim olduğu bir toplumsal algı oluşuyor."

-"HİÇBİR SEMAVİ DİN TERÖRE YOL AÇMAZ"-

Erdoğan, münferit olaylardan yola çıkarak Müslüman isimlerin, İslami değerlerin, İslam ülkelerinin tümden töhmet altında bırakılmasının da aynı şekilde yanlış olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zira hiçbir semavi din terörü teçhiz etmez, teröre cevaz vermez. Teröre yol açmaz. Irkçılık ne kadar tehlikeliyse, antisemitizm ne kadar tehlikeliyse, ayrımcılık ne kadar tehlikeliyse İslamifobia da en az o kadar tehlikelidir. Çünkü diğer ayrıcılık türleri gibi İslamifobia da bir ırkçılık türüdür, bir insanlık suçudur. Akıl ve vicdan sahibi bütün insanlar ayrımcılık ve ırkçılığın her türüne yek vücut halde karşı durmalıdır. Dünyada hiçbir terör eylemi ve terör örgütü o eylemi yapanların ya da o örgütün mensuplarının dini inançlarıyla değerlendirilmezken maalesef bazı terör eylemlerinin ardından 1,5 milyarı aşkın nüfusa sahip İslam dünyası hedef gösterilmekte, rencide edilmektedir. Bu bakış açısının, yani İslamifobianın son derece tehlikeli olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum.

Sorumluk makamında olanların, özellikle devlet başkanlarının, medya yöneticilerinin, sivil toplum örgütlerinin gittikçe yükselen bu ciddi tehlike karşısında çok daha duyarlı davranmaları gerektiğine inanıyorum. Terörle mücadele yapılırken hedefin saptırılıp geniş bir kitlenin rencide edilmesi açıkçası mücadeleyi de zaafa uğratacaktır. Hiç ama hiç alakası olmadığı halde adından kıyafetlerinden, kullandığı kelime ve kavramlardan dolayı bireylerin farklı muameleye maruz kalması, onları dışlayacak diyalogdan uzaklaştıracak, güvenlerini zedeleyecek ve entegrasyonu engelleyecektir."

-"'İSLAMİ TERÖR' KAVRAMINI TOPTAN REDDEDİYORUM"

Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitle imha silahlarının, nükleer silahların pazar yerlerine binalara, kalabalıklara, uçaklara, otobüslere yönelik terörist saldırıların, İslam kelimesiyle Müslüman sıfatıyla bağdaştırılması İslam dinine de biz Müslümanlara da haksızlıktır ve insan olma sıfatıyla bağdaştırılması mümkün değildir. İslam'da esas olan asla ve asla öldürmek değil, tam tersine yaşatmaktır. Bu bağlamda bir Müslüman olarak 'İslami terör' kavramını toptan reddediyorum. Terörle İslamı bir arada görmek bizim kanımıza dokunur. Kendileri için 'İslamcı' ya da 'Müslüman terör örgütü' kavramını kullananları, anlayışlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Bu noktada İslam ülkelerinin de ciddi bir özeleştiride bulunmasını doğrusu ben kaçınılmaz buluyorum. İslam dininin temel ilkeleri ve tarihsel pratiği ortadayken, İslam ülkelerinin bir kısım olumsuzluklarla ve hak ihlalleriyle anılması, Müslümanların başını iki ellerinin arasına alıp etraflıca düşünmesini gerektiriyor. Evet Batı'da bazı kesimler tarafından alehyte bir propaganda yürütülüyor. Ama bizler bu propagandayı boşa çıkarmak için, yanlış imajları algıları düzeltmek için, ön yargıları kırmak için ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz? Müslümanlarla ilgili yanlış algılamaları gidermek için nasıl bir çaba içindeyiz?"

(AA)


kaynak;habervaktim . com