Baro başkanları Uludağ'da toplanıyor


Marmara ve Ege bölgelerinin baro başkanları hafta sonu Bursa Barosu'nun ev sahipliğinde Uludağ'da bir araya geliyor. Baro başkanlarının gündeminde yargı bağımsızlığı var. Toplantıya, sadece iki bölgedeki baro başkanlarının çağrılması dikkat çekti.Baro başkanlarının gündeminde birinci madde 'yargı bağımsızlığı - yargı reformu'. Bu çerçevede, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner olayı ve son gelişmeler değerlendirilecek. Baro başkanlarının diğer gündem maddeleri de şöyle: Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından açılan davaya ilişkin Danıştay kararı ve barolar arası uygulama birliğinin sağlanması. (Danıştay 8. Daire 16.12.2009 tarih ve E.2009/247, K.2009/7623)

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 4, 5, 10, 11 ve geçici 1'inci maddelerinde yapılması düşünülen değişiklikler. Avukatlık sınavı ve mesleki güncel sorunların değerlendirilmesi.

(CİHAN)


kaynak;habervaktim