Yapılan ırk koruması değil, soy bağının korunmasıdır


Sağlık Bakanlığı, başkalarına ait ya da sahibi belirsiz sperm ve yumurtalar ile sağlanan gebeliğin pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de yasak olduğunu, uygulamanın amacının ise ırkın korunması değil, soy bağının belli olması olduğunu bildirdi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 6 Mart'ta yayınlanarak yürürlüğe giren 'Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik' hakkında son günlerde bazı basın - yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığın söz konusu bu yönetmelik ile herhangi bir hapis cezası getirmediği veya hapis cezası ile ilgili bir düzenleme yapmadığı belirtildi. Yönetmelik ile 3 yıl hapis cezası getirildiği yönündeki haberlere dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığımızın bu konudaki düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 231. maddesine paralel olarak tüp bebek uygulamaları ile ilgili hatalı, kanun dışı ve insanımızı suiistimale yönelik iş ve işlemleri kapsamaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkalarına ait ya da sahibi belirsiz sperm ve yumurtalar ile gebelik elde etmek birçok gelişmiş Batılı ülkede olduğu gibi ülkemizde de kanunlarımız ile yasaklanmıştır. Ancak bu yasağı ülke içinde veya ülke dışında doğrudan veya dolaylı olarak çiğnemeye çalışan, bebek sahibi olmak isteyen insanımızı bu konuda özellikle maddi açıdan suiistimal etmek isteyen bazı kişi ve merkezlerin olduğu bilinmektedir. Kanunları ve toplumun etik kurallarını çiğneyerek kendilerine maddi getiri elde etmek isteyenlerin önüne geçmek için Bakanlığımız söz konusu yönetmelikle uygulama detaylarını düzenlemiş ve netleştirmiştir. Yönetmeliğin içinde ya da gerekçesinde asla yer almayan 'ırkın korunması' gibi bir konu hatalı bir şekilde ön plana çıkarılmakta ve bununla ilgili yorumlar yapılmaktadır. Oysa bu konu kanunda geçtiği şekilde 'soy bağını' yani babalığın belli olmasını esas almaktadır. Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesinde, yönetiminde ve sunumunda ırk, dil, din gibi unsurların ön plana çıkarılması veya korunması asla mümkün değildir. Bu sebeple, bu husustaki 'babanın belli olması' veya TCK'nın 231. maddesinde geçtiği şekliyle 'soy bağı' kavramının 'ırk korunması' şeklinde sunulması çok vahim bir hatadır. Kamuoyumuzun bu gerçekler paralelinde doğru bilgilendirilmesi istirhamı ile medyamızın dikkatine sunarız."

(CİHAN) / habervaktim