Biyogüvenlik Kanun Tasarısı kabul edildi


Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Kanuna göre, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması, onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, GDO'lu bitki ve hayvanların üretimi yasaklanacak.

GDO'lu ürünün ilk ithalatı için Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına başvuru yapılacak. GDO ve ürünlerinin; insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliği tehdit etmesi durumlarında başvuru reddedilecek.(AA) / habervaktim