Can: HSYK üstünden tehdit ediliyoruz


Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı Osman Can, taslak anayasa çalışmalrını basına sundu. Can, demokratik bir duruş sergilendiğinde karşıların bazı yüksek yargı organlarının çıktığını ve tehditler aldıklarını açıkladı.Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı Osman Can, ''Demokratikleşme ve özgürleşme, sadece totaliter düşüncelerin, sadece otoriter yapılanmaların, anti-demokratik yapılanmaların çatısını çökertir, başka bir şeyin değil. Bunu HSYK Başkanvekilinin de diğer aktörlerin de Türk milletinin de çok iyi bilmesi gerekiyor'' dedi.

Can, Dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Demokrat Yargı Derneği olarak hazırladıkları Anayasa değişikliği önerisini açıkladı.

Hazırladıkları öneride, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), Yargı Yüksek Kurulu adıyla toplam 23 üyeli olacak şekilde düzenlendiğini belirten Can, Adalet Bakanının Kurul başkanı olarak kalmasını, ancak Adalet Bakanlığı Müsteşarının kurulda bulunmaması gerektiğini önerdiklerini söyledi. Can, Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından Kurul'a üye seçilmesine de imkan tanınması gerektiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesinin ise 17 üyeden oluşması ve 2 daire şeklinde çalışmasını önerdiklerini anlatan Can, Anayasa Mahkemesine veya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Anayasa Mahkemesi raportörlerinden üye seçilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Yüce Divan'da sadece Cumhurbaşkanının yargılanması, Anayasa Mahkemesine TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin iptal davası açabilmesi gibi öneriler de getirdiklerini söyleyen Can, hazırladıkları taslağın, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması, askeri yargının sadece disiplin mahkemelerinden ibaret olması, siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay'a geçmesi, memurlar ve kamu görevlilerin yargılanmasında izin sisteminin kaldırılması gibi düzenlemeler içerdiğini anlattı.

Siyasi partilerin kapatılması konusunda evrensel standartların uygulanması gerektiğini ifade eden Can, bir siyasi partinin kapatılması önerisinin TBMM'den geleceğini, ancak kapatma kararının Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi gerektiğini kaydetti. Can, hükümetin hazırladığı anayasa değişikliği taslağındaki parti kapatmaya ilişkin düzenlemenin, yargı ile parlamentoyu karşı karşıya getirdiğini savundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Can, bir soru üzerine hazırladıkları teklifi TBMM'deki tüm partilerin grup başkanvekillerine bugün ulaştıracaklarını, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığa da göndereceklerini söyledi.

''Parlamentonun HSYK'ya üye seçmesinin, hakim ve savcılar üzerinde siyasi baskı yaratıp yaratmayacağının'' sorulması üzerine Osman Can, bunun geçerli bir varsayım olmadığını söyledi.

HSYK'nın bugünkü yapısının dünya tarihinin gördüğü en kötü yapı olduğunu ileri süren Can, şunları kaydetti:

''Demokratik standartlar açısından bakıldığında ortaya çıkan en kötü uygulamadır. HSYK'nın bugünkü yapısı hakim ve savcıların özlük hakları konusunda herhangi bir güvence sunmamaktadır. Bunun tam tersine bir tehdit kaynağıdır. Tamamen yargıçlardan oluşturursanız mutlak bir bağımsızlıktır bu, bu çok daha tehlikeli ve yıkıcı bir siyaset demektir. Çünkü iki insanın bulunduğu yerde siyaset var demektir. Şu an Yargıtay içerisinde siyaset vardır, çok daha tehlikeli bir siyaset vardır. Danıştay içerisinde bir siyaset vardır.

HSYK'nın koridorlarına gidip bakmanızda yarar var. Hakim ve savcıların o HSYK'nın koridorlarını nasıl hangi vaziyette doldurduklarına da bakmak gerekiyor. Ama şu anki HSYK yapısı ne yönde değiştirilirse değiştirilsin bundan daha kötü olamaz.

Demokrasi ve özgürlük açısından bir tepkiyi, bir duruşu dile getirdiğiniz her an karşınızda bir HSYK, bir Danıştay, bir Yargıtay vardır. Demokrat Yargı üyeleri olarak biz bunu gittikçe artan oranda hissetmeye başladık. Gittikçe artan oranda, yakında kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalacağız, ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Bu tehditler HSYK üzerinden bize yöneltilmiş olan tehditler. Yakında sizinle paylaşacağız. Ama siz HSYK'nın ideolojisine uygun davrandığınız zaman siz çok iyi korunursunuz.''

''HAYRETLER İÇİNDE KALDIK''

''HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, 'Eğer Anayasa taslağı geçerse ülkenin çatısı çöker' diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da şu yanıtı verdi:

''Yüksek mahkemelerin başkanları ve HSYK Başkanvekili çeşitli açıklamalar yaptılar. İtiraf etmek gerekirse bu açıklamaların bu kadar rahat şekilde, endişe duymaksızın nasıl yapıldığını biz anlayamadık, hayretler içinde kaldık. Konuştukları ifadeleri anlayıp anlamadıkları konusunda ciddi bir kuşku içerisindeyiz. Erkler ayrılığı ilkesinden, yargı çatısının çökertileceğinden söz edilmektedir. Eğer çağdaş demokratik standartlara uygun bir yargı yapısı yönünde atılacak adım Türkiye'de yargının çatışını çökertiyorsa Türkiye'de yargı değil, başka bir şey vardır ve onun çatışı çökertiliyor demektir. Demokratikleşme bir şeyin çatısını çökertiyorsa orada bir sorun vardır. Demokratikleşme ve özgürleşme, sadece totaliter düşüncelerin, sadece otoriter yapılanmaların, anti-demokratik yapılanmaların çatısını çökertir, başka bir şeyin değil. Bunu HSYK Başkanvekilinin de diğer aktörlerin de Türk milletinin de çok iyi bilmesi gerekiyor.''

Osman Can, şu anda Türkiye'de ''anti demokratik, darbenin ürettiği bir yapının savunmasının yapıldığını'' ileri sürerek, şöyle devam etti:

''Buna hiç kimsenin hakkı yok. Erkler ayrılığı ilkesinin bu şekilde anlaşıldığına hayretler içerisinde bakıyoruz. Erkler ayrılığının bir zorunlu sonucu olan devlet iktidarını kullananların demokratik meşruiyete kavuşturulması erkler ayrılığı ilkesine aykırılık olarak anlaşılıyor. Batı'da hukuk devletinin temel taşları Türkiye'de hukuk devletini zedeleyici olarak algılanıyor.

Türkiye'de yargı konusunda konuşmak isteyen insanların kullandıkları argümanların hukuksal, bilimsel ve epistemolojik örgülerine de dikkat etmeleri gerekir. Sadece bir şeyin başkanı olmuş olmak sizin her konuştuğunuzun doğru, her konuştuğunuzun hukuk ve her konuştuğunuzun da Anayasa hukuku teorisi olmasını gerektirmiyor. O, onun garantisi değildir. Ama Türkiye'de maalesef yargı sistemi böyle çalışıyor.

Türk yargı sistemi, demokrasi duyarlılığına sahip, bilgi yoğunluğu yaşamış olan insanların yukarılara çıkmasına engel bir sistemdir. Parçalanması gereken de zaten budur. Bütün bu açıklamalar, hiç bir kaynaktan beslenmeden, hiç bir akademik çalışmayı kurcalamadan, 'yargı bağımsızlığı nedir, erkeler ayrılığı ilkesi nedir şunu bir okuyalım' diye bir endişeye kapılmaksızın bu kadar çok açıklama yapılıyorsa bu zaten bir yargı reformunun ne kadar acil olduğunu da gösteriyor bize.''

AA / haber7