Bülent SARIOĞLU / ANKARA 18 Nisan 2010
CHP, Meclis Anayasa Komisyonu’nda 43 saat görüşülen Anayasa paketinde gözden kaçanları, yeni itirazlarla gündeme getirecek. CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, paketin sendikal haklarla ilgili maddelerinin sendikaları sınırlayıcı ve işçiler aleyhine sonuçlar doğuracak yanlışlar içerdiğini söyledi.

Buna göre, Anayasa’nın toplu iş sözleşmesiyle ilgili 53’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kaldırılırken, “Sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir” hükmü de metinden çıkıyor. Okay, “Böylece sendikaların yargı yoluyla hak aramasını sağlayan Anayasal güvence ortadan kaldırılıyor. İleride bu, sendikaların yargıya gitmesini engelleyici sonuçlar doğurabilir” dedi. İkinci hükme göre, grev esnasında işçilerin ve sendikanın kusurlu hareketleri sonucu işyerinde oluşan maddi zarardan sendika sorumlu olmayacak. Okay, “Sendika lehine gibi görünüyor, ama genel anlamda işçi aleyhine. Sendika sorumlu olmayınca işçi sorumlu olacak, fatura işçiye çıkarılacak. Hangi işçi bu maliyeti bilerek greve katılır?” dedi.