Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, valiliklere gönderdiği genelgeyle, genel liselerin Anadolu lisesi statüsüne kavuşturulması için 2013 yılına kadar gerekli planlamaların yapılması talimatı verdi.


Bakan Çubukçu, genel liselerin kademeli bir şekilde Anadolu Lisesi statüsüne kavuşturulması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çubukçu,
genel
liselerin, Anadolu Lisesine dönüştürülmesi uygulamasının Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın sonuolan 2013 yılında tamamlanmasının düşünüldüğünü belirtti.

Bu amaçla valiliklerce gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade eden Çubukçu, "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 öğretim yıllarını kapsayan bir planlama yapılacaktır" dedi.

Çubukçu, bu planlamada yerleşim merkezinin nüfusu,
öğrenci sayısı,Anadolu liselerine kayıt yaptırabilecek öğrenci akışı, derslik ve
öğretmen ihtiyacı ile fiziki mekan durumu ve bazı okulların ikili öğretim yaptığının dikkate alınacağını bildirdi.

Genelgede, "Sağlıklı bir planlama yapılabilmesi,
yeni kaynak temini,mevcut kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılması ve olası derslik ihtiyacının tespiti için Anadolu lisesine dönüştürülecek genel lisenin adı,toplam derslik sayısı, 9. sınıfına kaç öğrenci
kontenjanı verileceği belirlenecek.

Kontenjanlar belirlenirken 4 yıllık öğrenim süresi içerisinde aynı kontenjanla dengeli bir şekilde devam edileceği
göz
önünde bulundurulacaktır"denildi.

Mesleki ve teknik eğitime destek
Anadolu lisesine dönüştürülen okullar dışında kalan genel liselerin binaları ile her türlü müştemilatın, okuma arzusu olan öğrencilerin, örgün eğitimin dışında bırakılmaması için valiliklerce
uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hizmetine sunulacağını ifade eden Çubukçu, böylece mesleki eğitime daha çok öğrenci
akışının sağlanacağını belirtti.

Genelgeye göre, merkez nüfusu 10 binin altında olan küçük ilçe vebeldelerde bulunan genel liseler, Mart 2010 tarihli Kurum Açılması veKapatılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilecek.

Merkez nüfusu 10 bin-20 bin arasında olan yerleşim biriminde 1 Anadolu lisesi, 20 bin-40 bin arasında olan yerleşim biriminde 2 Anadolu Lisesi, 40 binin üzerinde olan yerleşim birimlerinde
öğrenci
potansiyeli ve gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak uygun sayıda Anadolu lisesi olacak şekilde planlanacak.

Diğer genel lise binaları, mesleki eğitimin uygun alanlarına yönelikhizmet verecek şekilde kademeli yapılandırılarak mesleki ve teknik eğitime dönüştürülecek. Böylece mesleki
eğitim
desteklenecek.

Genel liselerin dönüşümlerinin tamamlanmasını takip eden öğretim yılında,çok programlı liselerin genel lise bölümüne
öğrenci kayıt-kabul yapılmayacak.


kaynak: ekolay.net