Sivil toplum, anayasa değişikliği paketinde yer alan yeni hak ve özgürlüklerden memnun.
Birçok kuruluş 'evet' kampanyası başlatırken sendikalardan da destek gelmeye devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) Genel Malî Sekreteri Ergün Atalay, "Bu Anayasa'nın bir tek maddesi bile değişse 'evet' derim." açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Demiryol-İş başkanı olan Atalay, Türk-İş yönetiminin, tabanlarını serbest bıraktığını hatırlattı ve ekledi: "Ben vatandaş Ergün olarak, 30 yıl daha bekleyemem. 82 Anayasası Türkiye'nin ayıbıdır. Ülke olarak bu ayıptan bir an önce kurtulmamız lazım."
Türk-İş yöneticisi Ergün Atalay'a göre, 12 Eylül'deki referandum AK Parti'nin oylanması anlamına gelmez. Pakete verilen destek de AK Parti'ye verilmiş sayılmaz. Öteden beri 82 Anayasası'nın değişmesini istediğini söyleyen Atalay, 12 Eylül'deki referandumun bir anlamda, anayasa değişikliği üzerinden 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmayı getireceğini savundu. Demiryol-İş Başkanı, "Bu değişiklik, demokrasiyi ezen, insanlara zulmeden, işçi hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran, toplumu cendereye sokan bir anlayışı mahkum etmeyi amaçlıyor. Yalnızca bu bile bu değişikliklere 'evet' demek için yeterli bir nedendir." diye konuştu. Referandum sonucunda 'evet' çıkmasıyla Türkiye'nin artık yeni bir döneme gireceğini savunarak şunları söyledi: "Siyasetin özgürleşmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, insanların düşüncelerini, inançlarını özgürce yaşamaları önündeki engellerin kalkmasının yolu açılacaktır. Ben özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi ülkemiz ve halkımız için vazgeçilmez bir seçenek olarak görüyorum. Bana göre, demokrasinin asıl öğesi insandır."
Türk-İş olarak anayasa değişikliğinin bütün partilerin ortak kararı ile yapılmasından yana olduklarını aktaran Atalay, toplumun bütün kesimlerinin mutabakatının da önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca halk oylamasının siyasi olgunluk içinde, kırıp dökmeden ve toplumda yeni ayrışmalara yol açılmadan yaşanmasını istediklerini dile getirdi. Atalay, "Türk-İş, referandum sürecinde kendi tabanına 'evet' ya da 'hayır' oyu kullanması yönünde bir sınırlama getirmeyecektir. Benim kişisel tercihim "evet" yönündedir. Bu ülke 12 Eylül'den de, tüm askerî darbelerden de, askerin siyaset üzerindeki vesayetinden de çok çekti. Demokrasimiz bir türlü gelişemedi, rayına oturtulamadı." diye konuştu.

Zaman