Taş Atan Çocuklara Gül'den Onay!


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Taş Atan Çocuklar Yasasını Onayladı.
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, taş atan çocuklar yasası olarak bilinen terörle mücadele yasası değişikliklerini onayladı.

Hükümetin, Demokratik Açılım sürecinde başlattığı ilk yasal düzenleme, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. MHP'nin muhalefet ettiği, CHP'nin kısmen, BDP'nin ise tam destek verdiği yasal düzenleme terör suçuna bulaşmış 18 yaş altındaki çocuklara uygulanacak cezaların bir kısmı yasalardan çıkarken, bir kısım cezalara da indirim geliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, gece geç saatlerde kabul edilerek yasalaşan düzenlemeye göre, teröre bulaşan çoçuklar, katıldıkları kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmayanlara verilen cezanın alt sınırı 1,5 yıldan 6 aya indirilecek. Cezanın üst sınırında(3 yıl) değişiklik olmayacak. Bu kişiler, asliye ceza mahkemelerinde yargılanacak. Sözkonusu ceza, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenleyicileri açısından ise yarı oranında artırılarak uygulanacak.

-CEZALARDA İNDİRİM-


İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehditle direnenlere, suçun ağırlığına göre TCK'nın 265'inci maddesinde öngörülen üçte bir ile yarıya kadar ceza artırımı uygulanacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, ruhsatlı bile olsa ateşli silah, her türlü öldürücü, yaralayıcı, zarar verici araç ile yasadışı örgütlere ilişkin propaganda malzemesi taşıyarak katılanlara verilen cezalar düşürülecek. Cezanın alt sınırı 2 yıldan 6 aya, üst sınırı ise 5 yıldan 3 yıla indirilecek.


-ÖRGÜT ÜYELİĞİ TERÖR SUÇUNDAN ÇIKARILIYOR-


Çocuklar, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmaları ve örgüt propagandası suçunu işlemeleri halinde "terör suçu" işlemiş gibi yargılanmayacak. Buna göre, kamuoyunda "taş atan çocuklar" olarak bilinen çocuklar, ağırlıklı olarak bu hüküm nedeniyle tutuklandıkları veya hüküm


giydikleri için, salıverilecek.


-SALIVERİLENLERE GÜVENLİK TEDBİRİ DE UYGULANMAYACAK-


Terörle Mücadele kapsamında, çocukların suça itilmesine engel olmak amacıyla yapılan düzenlemeyle; salıverilen çocuklara "çocuklara özel güvenlik tedbiri" de uygulanmayacak. Tasarıdaki buna yönelik hüküm, kabul edilen önergeyle kaldırıldı.


-İNFAZDA İNDİRİMİNDEN YETİŞKİNLER YARARLANACAK-


Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılan bir düzenlemeyle, yetişkinlerin yanı sıra terörist başı Öcalan'da yararlanacak. Bu çerçevede; Tutuklu ve hükümlüler daha önce verilen ve infaz hakiminin incelemesinden geçmiş olan disiplin cezalarına itiraz edebilecek. İtiraz süresi 6 ay olacak.


İnfaz hakimi, hükümlü veya tutuklu ya da avukatlarını dinledikten sonra bir hafta içinde kararını verecek.


-ÇOCUK MAHKEMELERİNDE YARGILANACAKLAR-


Yapılan değişikliğin en önemli düzenlemelerinden biri de, terör suçuna bulaşmış 18 yaş altındaki çocukların, ağır ceza mahkemeleri yerine, çocuk mahkemelerinde yargılanmasını öngören iyileştirme.


Düzenlemeyle; çocuklar, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanamayacak, bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri uygulanmayacak. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suçlanan çocuklar da çocuk mahkemelerinde yargılanacak.


-ŞARTLI SALIVERME KOŞULU ARANMAYACAK-


Yapılan ve yine suça itilen çocukların, yeniden suça itilmelerine engel olmak amacıyla; terör suçlarında, şartlı salıverme koşulları çocuklar için aranmayacak. Böylece, öngörülen koşulları taşımasalar dahi çocuklar şartlı salıverilebilecek.


Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar 15 gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde haklarındaki bu karar geri alınacak. Sanık hakkında yeniden hüküm kurulacak.


-GÖÇMEN SUÇLARI-


Göçmen kaçakçılığında suç, teşebbüs aşamasında da kalsa bile gerçekleşmiş gibi cezalandırılacak. Menfaat elde etmek için yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokmaya, ülkede kalmasına, Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlayanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Mağdurun hayatında tehlike oluşturması ve onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılmak istenmesi halinde cezalar, yarısından 3'te 2'sine kadar artırılacak. Sanığın kabul etmemesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyecek.haberler.com