Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişinin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, Ağustos ayında aylık alacakları gün itibariyle aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerinden ödenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylık farkı tutarları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların 1-31 Temmuz tarihleri arası için yeniden tespiti nedeniyle emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişiye 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere aylık farkı tutarları ödeneceği vurgulandı.

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişinin fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Ağustos ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacağı bildirildi.
Buna göre, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan birinci grupta yer alanlar farkı Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta yer alanlar Temmuz-Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta aylık alanlar ise Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı olmak üzere 3 aylık tutarında alacak.

Aylıkları birer aylık olarak alanlara Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında farkın tahakkuk ettirildiği bildirildi.


İnternetHaber