Türk Sağlık-Sen, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası priminin tamamının aile hekimlerince ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, dava dilekçesinde, ilgili tebliğde, "Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.'' hükmüne yer verildiği hatırlatıldı. Aynı tebliğe göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların primlerinin yarısının kendileri tarafından karşılanacağının öngörüldüğü kaydedilen dava dilekçesinde, kamu çalışanı konumundaki aile hekimlerinin sigorta priminin tamamından sorumlu tutulmalarının hukuki statülerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Zaman