"Evet" Yerine "Tercih" Olacak


YSK, "Evet" Mühürleri Yerine "Tercih" Yazılı Mühürle Kullanılmasını Kararlaştırdı.
Yüksek
Seçim Kurulu, oybirliğiyle aldığı kararda Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması hakkındaki Kanunda ne tür bir mühür kullanılacağının açıkça belirtilmediğini hatırlattı.
Referandumda, "Evet" mührü kullanılmasınapartilerden, il ve ilçe ilişkin YSK'ya siyasi Seçim kurullarından yapılan başvurular, yazılı ve görsel basında yer alan eleştiri ve öneriler dikkate alınarak konunun bir kez daha değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığını kaydeden kurul şu açıklamayı yaptı:
"İl ve ilçe Seçim kurullarının uygulamaya ilişkin tereddütlerinin giderilmesi, halk oylamasında oy kullananların oylarını tereddütsüz kullanmalarıbakımından, il ve ilçe Seçim kurullarının öncelikle "Tercih' mührü sayım işlemlerini yaparak, varsa eksiklerin il Seçim çevresinden giderilmesine, yeterli olanların öncelikle "Tercih' mührü kullanmalarına, yeterli olmadığı ve herhangi bir nedenle eksik kalması durumunda "Evet' mührünün kullanılmasına oybirliğiyle karar verildi."
YSK, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına, örneklerinin DP ile DSP'ye de gönderilmesini de kararlaştırdı.
Demokrat Parti Genel Başkanlığı YSK'ya başvurusunda referandumda sadece üzerinde "Evet" yazılı mühürlerin kullanılmasının örtülü yönlendirme anlamına gelebileceğini ve böylece seçmenin iradesinin fesata uğratılmasına kadar varabilecek bir tartışmanın başlangıcı olabileceğini belirtmişti. DP uygulamanın seçmen iradesinin özgürce yansıması önünde bir engel teşkil edeceğini de savunmuştu.
Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı ise başvurusunda mührün "evet" seçeneği lehine yönlendirici etki yapacağını, bu nedenle halkoylaması sonucuna haksız bir etki olacağını öne sürmüştü.haberler.com