Bütçe açığı yarı yarıya azaldı!HABERTURK.COM EKONOMİ SERVİSİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için en büyük eleştiri noktalarından biri olan bütçe açığıyla ilgili Mehmet Şimşek, "2009'a göre yarı yarıya azalttık" mesajı verdi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2010 yılı bütçesini değerlendirdiği ve gelecek yıllara dair öngörülerde bulduğu konuşmasında şunları söyledi:

"2010 yılında 9 aylıkvergi gelirlerimiz yüzde 23 arttı.
2010 yılı bütçe açığının 44.2 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngürüyoruz. Giderlerimizin 297 milyar TL, gelirlerimizin 258.8 milyar TL olmasını bekliyoruz. Buna göre bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Mali olarak 2010 yılı performansı çok iyi görünüyor. Bu performans bağlı olarak yatırımlar için 11 milyar TL ek kaynak ayırdık.
2011-2013 mali plan dönem hedeflerimizi ise şöyle özetleyebilirim, Avrupa ile kıyaslandığında genel kamu açığı yüzde 1.1 olarak bekleniyor. 2011 yılı açık beklentisi oldukça düşük gördüğünüz gibi.
2011 bir seçim yılı tabii ki biz de bu rakamları tutturmaya kararlıyız.

Sırasıyla yıllara göre rakam verirsek 2011 için açık beklentisi %1.2, 2012 için %1.5, 2013 için %1.7.
Türkiye, dünyadaki ekonomik kriz döneminde borcunu gelirine oranla düşüren nadir ülkelerden biri oldu.
Bizim öncelikli hedeflerimiz büyümeyi ve yatırımları arttırmak ve kayıtdışını azaltmak."
"MAASTRICHT KRİTERLERİNİ TUTTURACAK 2-3 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"
Önümüzdeki yıla dair mali planları ile ilgili Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Maastricht kriterlerini tutturacak 2-3 ülkeden biri olacağız. Türkiye bütçe performansı olarak olumlu ayrışmaya devam edecek.

2011'de ortalama memur aylığında yüzde 13.7 oranında artış yapılmış olacak. Ayrıca sözleşmeli personele de Aile Yardım Ödeneği verilmeye başlanacak. 2011 yılında memur maaşlarına yapılacak artışlar sonucunda şu an 1.577 TL olan aile yardımı dahil ortalama memur maaşı da 1.793 liraya yükselecek. Böylece 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13,7 oranında artış yapmış olacağız.
2011 yılında faiz giderlerinin GSMH'ye oranı %39'a inecek. Faiz giderlerinin GSMH'ye oranı yaklaşık 20 yılın en düşük düzeyine inecek.
Türkiye mali konsolidasyonu sağlarken faturayı vatandaşına çıkarmadı. Maktu vergilerin güncellenmesi dışında vatandaşa herhangi bir yük yansıtmadık."
2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
2011 merkezi yönetim bütçesini bugün meclise sunacağız. 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısına göre, önümüzdeki yıl 232,2 milyar lira vergi toplanacak.

Bunun 67,8 milyar lirası katma değer vergisinden, 61,1 milyar lirası da özel tüketim vergisinden gelecek.

2011 yılında gelir vergisi yoluyla 47,3 milyar liralık, kurumlar vergisi yoluyla da 23,1 milyar liralık vergi tahsilatı yapılacak. Motorlu taşıt sahipleri de yeni yılda 5,9 milyar lira motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmaya konu vergi alacaklarının 40 milyar lira dolayında olacağını bildirdi ve buradan sağlanacak gelirin büyük kısmının borç azaltmada ve altyapı yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacağını söyledi.

Şimşek, Bakanlıkta 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi rakamlarını açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, 2010 yılında yeni vergi olup olmadığının sorulması üzerine, 2010 yılının bitimine az bir süre kaldığını belirterek, ''2011 yılı içinde ne yeni vergi, ne vergi artışı, ne bir vergi indirimi öngörüyoruz'' dedi.

AKARYAKITA YENİ VERGİ YOK
Akaryakıt vergilerinde de herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini ve akaryakıta uygulanan vergileri artırmayacaklarını kaydeden Şimşek, ''Ama petrol fiyatlarına bağlı olarak, fiyatlar iner, çıkar onu bilemem'' diye konuştu.

Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da kendilerinin bu konuda bir çalışma yaptıklarını bu çalışmada kesinleşmiş vergi ve prim alacaklarının kapsama dahil edildiğini bildirdi.

Kapsamın genişletilmesi hususunun şu aşamada belli olmadığını kaydeden Şimşek, hazırlanan metnin Ekonomi Koordinasyon Kuruluna da henüz gelmediğini vurguladı.

Maliye Bakanı düzenleme kapsamına giren Maliyenin vergi alacaklarının 40 milyar lira dolayında olduğunu da söyledi.

YAPILANDIRMAYA KONU VERGİ ALACAĞI 40 MİLYAR TL
Bakan Şimşek, zaman aşımına uğramayan vergi alacaklarının daha farklı bir rakam olduğunu ancak 40 milyar liranın tahsil edebilir vergi alacağı durumunda bulunduğunu ifade etti.

Yeniden yapılandırmadan elde edilen kaynağın bütçe kalemleri içerisinde yer almadığını yineleyen Şimşek, buradan gelecek paraların nerede kullanılacağına ilişkin soruyu da ''Yeniden yapılandırmadan bize ciddi ek gelir gelirse, bunun önemli kısmını finansman dengelerini iyileştirmede yani borç azaltmada, kısmen de reel sektör yatırımlarını ya da alt yapı yatırımlarını desteklemede kullanabiliriz. Biz insanımıza, altyapıya, Ar-Ge'ye yatırımı artırmak istiyoruz. Daha iyi insan stoğu, daha iyi Ar-Ge ve daha iyi altyapı için, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmada kullanmak istiyoruz'' şeklinde yanıtladı.

BAKAN KART YAPILANDIRMASINDA TOPU BANKALARA ATTI
Şimşek, bu yapılandırmaya kredi kartları borçlarının dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerine de bunun bankaların inisiyatifinde olduğuna dikkat çekti.

Kredi kartı borçlarının kamu alacağı olmadığını vurgulayan Şimşek, ''Kriz nedeniyle bankalarla istişare ederek, bir çözüm üretmiştik. Onlardan yararlananlar oldu. Biz özel sektör alacaklarını yapılandıramayız kendileri uygun görürse yapılandırabilir. Bunun önümde bir engel yok, bir yasaya da gerek yok, kendileri yapabilirler'' diye konuştu.

60-70 BİN MEMUR ALINACAK
Maliye Bakanı bir başka soruyu yanıtlarken de 2011 yılında 60-70 bin memur alınacağını bildirdi.

Bakan Şimşek, 2010 yılı bütçesinden verilen 11 milyar liralık ilave yatırım ödeneğinde aslan payını Karayolları Genel Müdürlüğünün aldığını da belirtti. Bu kuruluşa 7,5 milyar lira ek para tahsis edildiğini ve bunların otoyol ve duble yollarda kullanılacağını kaydeden Şimşek, ''Bu doğru bir şeydir. Gaziantep-Habur arasında bir yol var biterse Türkiye'nin rekabet gücü artar. Geçenlerde Bakanlar Kurulunda Ulaştırma Bakanımız söyledi. İzmit geçişi, bu İstanbul-İzmir arasındaki otoyol projesini özel sektör yapacak. Bu proje bittiğinde vatandaşın yıllık tasarrufu yaklaşık 870 milyon lira olacak'' açıklamasında bulundu.

Şimşek, 11 milyar liralık ödeneğin bir kısmının da eğitim, sağlık ve bayındırlık yatırımları ile KÖYDES için kullanılacağını ifade etti.

Maliye Bakanı, aile yardımı ile ilgili bir soru üzerine de sözleşmeli personel sayısının 150 bin olduğunu, sözleşmelilere aile yardımı yapılmasının bütçeye maliyetinin de 133 milyon lira şeklinde hesaplandığını kaydetti.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin geçtiğimiz günlerde açıklanan maaş zammının da yeni yıl bütçesinde 6,7 milyar liralık ilave yükü olduğuna işaret eden Şimşek, ''İşçi ve BAĞ-KUR emeklililerine, eski sisteme göre maaş artışı yapılsaydı bu rakamın 3,4 milyar lira olacaktı'' dedi.

Maliye Bakanı, bütün bu yüklerin 2011 bütçesinde de yer aldığına dikkati çekti.

KUR TARTIŞMALARINA YANIT
2011 yılında taşınmaz satışlarından 450 milyon liralık gelir öngördüklerini de belirten Şimşek, kur tartışmalarıyla ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

''Kur politikaları hakkında çok şey söylendi, çok tartışma var. Türk Lirasının değerlenmesinin iki sebebi var. Birincisi biz çok başarılıyız. Türkiye makro ekonomik göstergeler açısından diğer ülkelerden ayrışıyor ve millet yatırımı Türkiye'ye yapmak istiyor.

Diğer çok önemli sebep, küresel kriz ile birlikte global ekonomide büyük dengesizliklerle karşı karşıyayız. 1930'dan bu yana işsizlik sayısı anlamında en kötü dönem yaşanıyor. ABD işsizliği aşağıya çekmek için sadece faizi sınırlamakla kalmadı, muazzam dolar bastı. ABD Merkez Bankasının para basmaya yeniden başlama ihtimali var. Bol likiditenin, gelişmekte olan ülkelere büyük bir baskısı var. Tabii ki bir çok şey oturulup tartışılabilir. Dalgalı kur rejimi şokları emmekte, şokların reel ekonomiye etkisini sınırlamada çok önemli bir enstrümandır. Türkiye'ye çok büyük faydası olmuştur. İhracatçıya da etkisi var, Ama onu da başka tedbirlerle nasıl sınırlayabiliriz, ihracatçıya nasıl daha fazla yardımcı olabiliriz ona bakmamız lazım. Kökünde bir model değişikliği tartışmasına ben katılmıyorum. Bizim yapısal reform ayağında çalışmamız lazım.''


ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ AÇIKLANACAK
Maliye Bakanı, bir başka soruyu yanıtlarken, özelleştirmede bir strateji belirleyeceklerini ve bu stratejiden önümüzdeki 2-3 yılın perspektifini ortaya koyacaklarını söyledi. Şimşek, söz konusu stratejiyi de bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracaklarını sözlerine ekledi.

BÜTÇE HEMEN MECLİS'E GÖNDERİLİYOR
Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basın toplantısının ardından 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısını ''hayırlı olsun'' diyerek bağladı.

Şimşek, rekor kırıp bütçeyi hemen TBMM'ye göndereceklerini ifade etti. Maliye Bakanı, gazetecilerle sohbet ederken de dün gece yarısına kadar bütçe için çalıştığını, tasarıyı imzalamayan bazı bakanlardan gece yarısı imza aldıklarını söyledi.

BÜTÇE GİDERLERİ : 312,5 milyar TL

-Personel Giderleri : 72,3 milyar TL

-SGK Devlet Primi Gid. : 12,7 milyar TL

-Mal ve Hiz.Alım Gid. : 30,0 milyar TL

-Faiz Giderleri : 47,5 milyar TL

-Cari Transferler : 115,8 milyar TL

-Sermaye Giderleri : 21,7 milyar TL

-Sermaye Transferleri : 4,3 milyar TL

-Borç Verme : 6,4 milyar TL

-Yedek Ödenekler : 1,7 milyar TL

Faiz Hariç Giderler : 265,0 milyar TL

BÜTÇE GELİRLERİ : 279,0 milyar TL

Vergi Gelirleri : 232,2 milyar TL

-Gelir Vergisi : 47,3 milyar TL

-Kurumlar Vergisi : 23,1 milyar TL

-Dahilde Alınan KDV : 26,8 milyar TL

-İthalde Alınan KDV : 41,0 milyar TL

-Özel Tüketim Vergisi : 61,1 milyar TL

-Motorlu Taşıtlar Vergisi: 5,9 milyar TL

-BSMV : 4,3 milyar TL

-Harçlar : 7,8 milyar TL

-Damga Vergisi : 5,7 milyar TL

Vergi Dışı Gelirler : 46,8 milyar TL

Bütçe Açığı : 33,5 milyar TL

Faiz Dışı Fazla : 14,0 milyar TL

(habertürk)