TBMM'den Türk ve Tuğluk'a cevap


Milletvekillikleri, partileri DTP'nin kapatılmasının ardından düşürülen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un TBMM'ye vekilliklerinin geri iadesi için yaptığı başvuruya cevap geldi.TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliğinin iadesi talebine verdiği yanıtta, TBMM veya TBMM Başkanlığının milletvekilliğinin iadesine ilişkin herhangi bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Şahin, TBMM'nin Anayasa Mahkemesinin verdiği bir kararı değerlendirerek değiştirmesinin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil edeceğini ifade etti.

Şahin yanıtında, Anayasanın 84. maddesinin yürürlükten kaldırılan ''Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleri ile sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer'' hükmünü anımsattı.

DTP'nin kapatılma sürecinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine başvurusu ile başlayıp mahkemenin kararı ile sona erdiğini anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

''Başvurunuzda iddia edildiğinin aksine milletvekilliğiniz TBMM kararı ile düşürülmemiştir. Anayasa gereği, Anayasa Mahkemesi kararı, Genel Kurulun sadece bilgisine sunulmuş olup, bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

Anayasada açıkça ifade edildiği üzere yasama yetkisi TBMM tarafından, yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Ne Anayasada ne de diğer kanunlarda TBMM veya Meclis Başkanlığına mahkeme kararı ile düşürülen milletvekilliğinin iadesine ilişkin herhangi bir yetki verilmemiştir.

TBMM'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan bir kararı değerlendirerek değiştirmesi, hem Anayasanın 130. ve 153. maddelerine hem de kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil eder.

Dolayısıyla Anayasanın 84. maddesinde yapılan değişiklik sonucu meydana gelen yeni durumu ve ileriye dönük sonuçlarını değerlendirip karar verecek merci TBMM veya TBMM Başkanlığı olmadığından, talebiniz hakkında yapılabilecek bir işlem bulunaktadır.''

AA