İyi de Kürtler Gayrimüslim mi?


PKK'nın gizli şehir yapılanması KCK ile ilgili davada sanıkların ifadelerini Kürtçe vermeleri talebine gerekçe olarak Lozan'ın gösterilmesi ısrarı sürüyor.Tutuklu sanık Hatip Dicle'nin ardından Baskın Oran da, KCK Mahkemesi için hazırladığı raporda gerekçe olarak Lozan'ın 39'uncu maddesine işaret etti.

TARAF DA ÇANAK TUTUYOR
Bu gerekçeye Taraf da çanak tutuyor. Bugün Taraf'ta yer alan haberde, Baskın Oran'ın hazırladığı rapordan yola çıkılarak, şöyle denildi: “Lozan'ın 39/5. maddesinde ‘Türkçeden başka dil konuşan Türk uyruklarına, mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için kolaylık sağlanacaktır' deniyor. KCK mahkemesi, bu açık hükmü görmezlikten geliyor.”

AMAÇ NE?
Oysa, KCK sanıkları ile Baskın Oran ve Taraf'ın işaret ettiği Lozan Anlaşması'nın sözkonusu maddesi azınlıklar için geçerli bir madde. Bu madde gayrimüslimleri kapsıyor ve onlara bir takım haklar sağlıyor. Hatip Dicle'nin, Baskın Oran'ın, Taraf'ın bunu bilmiyor olmaları düşünülemezken, ne yapılmak istendiği sorgulanıyor.

MADDEDE AÇIKÇA “MÜSLÜMAN OLMAYAN” VURGUSU VAR
Hatip Dicle'nin referans gösterdiği 39. maddeye göre, Türkiye'de mahkemelerde kendi dillerinde savunma yapabilecek olanlar Ermeni, Yunan ve Yahudiler. 39. madde aynen şöyle: “Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurtdaşları Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklardır. Nitekim Ermeni-Yunan ve Yahudiler mahkemelerde kendi dillerinde savunma yapabiliyorlar.”

Cumhuriyet yönetimi Lozan Barış Antlaşması uyarınca azınlık (ekalliyet) adı verilen yeni bir hukuki statü oluşturdu. Azınlık statüsü sadece gayrimüslimlere verildi. Buna göre bugün azınlık hakkı Yunanlar, Yahudiler ve Ermeniler için devam ediyor. Türkiye'de Lozan Antlaşması uyarınca sadece Gayri Müslimlerin azınlık sayıldığını herkesçe bilinirken, Hatip Dicle'nin ardından Baskın Oran ve Taraf'ın mahkemede Kürtçe konuşmak istemelerine gerekçe olarak Lozan'ın 39. maddesini göstermesi dikkat çekti.


habervaktim