Yeni RTÜK yasası komisyondan geçti


TBMM Anayasa Komisyonu'nda, RTÜK Kanunu Tasarısı kabul edildi.Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanun Tasarısı'nda, radyo ve televizyonların yayın ilkeleri, siyasi parti reklamlarının yapılabilir hale gelmesi, yayın ilkelerinin yeniden belirlenmesi,sağlıkalanında belli kurallarla reklama izin verilmesi,RTÜKtarafından kuruluşlara verilen uyarı ve cezalar gibi konulara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

AA