Dinsiz PKK'nin şehitlerine bak!


Müslüman Kürt halkına dinsizliği aşılamak için elinden geleni yapan PKK, İslami kavramları istismarda sınır tanımıyor:KEMAL GÜMÜŞ'ün haberi

PKK'nın sözde şehitleri Uta, Andrea, Elmira

Marksist ve sol temelli bir ideolojiye sahip olan PKK terör örgütü, din istismarında sınır tanımıyor. Terör örgütü PKK son yıllarda toplumun her kesimince lanetlenen katliamlara imza atmasının ardından gelen tepkileri azaltmak ve Müslüman halkı yanına çekmek için PKK ölüleri için açtığı internet sitesinde ölen mensuplarını ‘şehid' olarak lanse etmeye başladı. PKK'lılar işi o kadar abarttı ki; Alman, Rus gibi Hıristiyan militanlarını bile ‘şehit' olarak lanse ediyor.

Terör örgütü PKK bir yandan kadın çocuk, asker sivil, Müslüman gayrimüslim ayrımı yapmaksızın binlerce masum insanı katlederken, öbür yandan da bu katliamları gerçekleştiren canileri İslami bir kavram olan Şahadet unvanıyla halka empoze etmeye çalışıyor. Marksist- sol temelli olan terör örgütünün; İslam düşmanlığı yaptığı halde dini kavramları kullanması Müslüman Kürt halkının dini duygularını istismar olarak değerlendiriliyor.

Halktan gelen tepkileri önlemek için zaman zaman dine saygılı olduklarını ve dindar olduklarını iddia eden terör örgütü, internet ortamında PKK katliamlarına imza atan teröristleri şehid olarak belirterek onlar hakkında detaylı bilgiler yayınlıyor. ‘sehid.com' isimli internet sitesiyle ölen PKK'lıları anlatan sitede öyle ki örgüt militanı Rus ve Alman gibi gayrimüslimler bile şehit olarak yayınlanmış. Bilindiği gibi Şahadet kavramı İslami bir terim olup Allah'ın Müslümanlara bahşettiği en büyük bir lütuftur.

PKK ‘GAYRİMÜSLİMLERİ' BİLE ŞEHİT OLARAK LANSE EDİYOR

Allah, Müslüman olup Allah'ın dini için mücadele ederken hayatını feda edenler için bu üstün makamı bahşetmiş. Bunu bilen İslam dışı unsurlar da zaman zaman bu mübarek kavramı istismar ediyor. Ancak bu mübarek kavramı istismar eden PKK o kadar ileri gitmiş ki, kandırılarak PKK'ya katılan kimi Müslüman Kürt gençleri dışında PKK'ya katılan Alman ve Rusları da ‘şehit' olarak ilan etmiş. 1998'da Şırnak Beytuşşebab'ta güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölen Alman vatandaşı Andrea Wolf, 2005'de Keladize Kasabasında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölen Alman vatandaşı Uta Schneiderbanger ile Rus vatandaşı Elmira Galaşovi gibi birçok gayrimüslim örgüt elemanı da şehid olarak belirtilmiş.

İŞTE KUR'AN-I KERÎM'DE ŞAHADET KAVRAMININ ANLAMI...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Kavramlar sözlüğünde Kur'an'a göre Şehid kavramı şöyle tarif ediliyor: Allah yolunda öldürülen müminlere, “şüheda” denilmiştir (Al-i İmran, 3/140; Nisa, 4/69; Zümer, 39/69). Örfümüzde “şehîd” kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır. Allah yolunda öldürülen müminlere, şehîd denilmesi, ölen kişinin cennetlik olduğuna dünyada şahidlik edilmesi, gerçekte ölü olmayıp yaşaması (Bakara, 2/154) sebebiyledir. “Şehîdler, ahirette gördüğü nimet ve mükafat sebebiyle dünyaya tekrar dönüp on defa öldürülmeyi temenni ederler” (Buharî, Îman, 26; Müslim, İmare, 103) Şehîdler ahirette peygamberler, sıddîklar ve salihlerle beraber olurlar (Nisa, 4/69). “Şehîdin kul hakkından başka bütün günahlarını Allah bağışlar” (Müslim, İmare, 32). Şehitler hakiki ve hükmi olarak iki kısımdır.


1- Hakîki şehîd: İslam'ın yücelmesi (îla-i kelimetûllah) için savaşırken ölen Müslümanlar. Bu kimseler, yıkanmaz, kefenlenmez, namazları kılınıp kanlı elbiseleri ile defnedilir. Uhud, Bedir ve Çanakkale şehîdleri gibi.


2- Hükmî şehîd: Hakîkî şehîdin şartlarından birini taşımaması sebebiyle yıkanıp kefenlenen ve ahiret itibariyle şehid olanlardır. Savaşta yaralandıktan sonra yiyip içen, uyuyan, tedavi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler; deprem yangın, sel felaketi, afet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide ağrısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera, veba ve veremden ölen, göçük altında kalarak ölen, ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehiddirler. (Buharî, Cihad, 30, Tıb, 30; Ebû Davûd, Cenaiz, 11, 16; Nesai, Cenaiz, 14; Malik, Cenaiz, 36; Müslim, İmare, 164-166) . Şehîdlik, Müslümanlara özgü bir niteliktir. Müslüman olmayanlar şehîd olamazlar.

YENİ AKİT