Yurt dışında mezun olanlara müjde


Yök, yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlara denklik kolaylığı getirdi.Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ne göre yurtdışındaki devam zorunluluğu bulunmayan uzaktan eğitim programlarından alınan diplomanın, uluslararası akreditasyonu olması, ölçme ve denetlenebilir sisteminin denetlenebilir olması, öğretim dilinin Türkçe olmaması durumunda denkliği kabul edilecek.

Önceki yönetmelikte, "Kişilerin her ne ad altında olursa olsun açık, ekstren, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim sonunda aldıkları diplomalara denklik belgesi verilmez" maddesi yer alıyordu. Seviye tespit sınavında da istenen asgari başarı puanı 60'tan 50'ye düşürüldü. Ayrıca önceki yönetmelikte yer almayan, hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik mezunlarının denklik belgesine de bazı kolaylıklar getirildi.

Buna göre, YÖK'ün açıkladığı ülkelerin bu bölümlerinden mezunlar seviye sınavına girmeden denklik için başvurabilecek. Eksik dersleri bulunan Eczacılık mezunlarına da Türkiye'deki üniversitelerden tamamlama eğitim hakkı verilecek.


habervaktim