Okullar, imece usulü tamir edilecek


MEB, 81 ilde bin ilköğretim okulunun onarılması için Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı ile 'imece' protokolü imzaladı.Proje ile okulların küçük ihtiyaçları köy, mahalle sakinleri, öğretmen ve öğrenci işbirliğiyle karşılanacak. Okulların her biri için bin 500 TL bütçe ayrılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fiziki şartları yetersiz olan ilköğretim okulları için yeni bir çalışma başlattı. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ile protokol imzalayan bakanlık, 'İmece Projesi'ni hayata geçirdi. Türkiye genelindeki bin okul için geçerli olacak projede okulların küçük onarım ihtiyaçları köy, mahalle sakinleri, öğretmenler ve öğrencilerin el birliğiyle karşılanacak. Projeye, yerel yönetimler, köy, mahalle sakinleri, öğretmen ve öğrenciler de destek verecek.

Proje kapsamına alınacak ilköğretim okulları, belirlenen kontenjanlar göz önünde bulundurularak ve köy/kasaba okullarına öncelik verilerek seçilecek. Okulların projeye başvuru yapabilmeleri için müdür, en az bir öğretmen, varsa okul aile birliği başkanı, muhtar, belediye başkanı, veliler veya çevre halkından beş kişi taahhütname imzalayacak. İmzalanan belgede, "İlköğretim okulunda gerçekleştirilecek olan her türlü çalışmaya gönülden destek olabileceğimiz gibi üzerimize düşecek bakım, onarım gibi işlerde ücretsiz olarak çalışacağımızı şahsım, mahalle-köy halkı, okul yönetici ve öğretmenleri, okul aile birliği başkanlığı adına kabul ve taahhüt ederim." şeklinde ibare yer alacak.

Projeye dahil edilen ilköğretim okullarının her biri için ortalama bin 500 TL değerinde bütçe ayrılması planlanıyor. Söz konusu tutarın yarısı olan 750 TL işe başlamadan, diğer yarısı da hizmetin tamamlanması halinde bu okulların okul-aile birliği hesaplarına TOVAK tarafından yatırılacak. Yapılacak işin niteliğine göre artması ya da azalması mümkün olabilecek bu miktar, sadece küçük onarım giderleri için kullanılacak.

81 ildeki bin ilköğretim okulu için hazırlanan proje kapsamına alınacak okullardan en fazla kontenjan, 45 ile Şanlıurfa'ya ayrılırken an az kontenjan 3 okulla Bilecik, Karabük, Yalova, Tunceli'ye verildi. Büyük illerden Ankara'ya 16, İstanbul'a 15, İzmir'e ise 17 kontenjan düştü.


habervaktim