Bakanlar kurulunun ardından Cemil Çiçek basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Çiçek, "Resmi ve meslek örgütleri ile birlikte 2007'den bu yana kapsamlı bir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda bu strateji belgesi hazırlanmıştır. Bu belgenin hedefi orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'yi Avrasya'nın üssü haline getirmektir.
Alınmış olan 72 toplam tedbir vardır, eylem sayısı vardır. Bunlarla ilgili bir kısım belgeler hazırlanmış, bir kısım ile ilgili de çalışmalar sürmektedir. Türkiye rekabete daha dayanıklı hale getirebilmek hem de yüksek teknolojiyi kullanabilir hale getirmek için önem veriyoruz. Bununla ilgili detaylı bilgi vermeyeceğim. Bugün ayrıca genel politik değerlendirmeler yapılmıştır, ayrıca son bir hafta içerisinde İsrail, Arnavutluk gibi ülkelerde yangın ve felaketler meydana gelmiştir. Türkiye bu felaketler karşısında elinden geleni yapmış fedakarlıklar göstermiştir. Bu halklara da geçmiş olsun diliyoruz"
diye konuştu.

İSRAİL
Cenevre'de İsrail'le görüşme sorusuna Çiçek,"Türkiye'nin geleneksel bir politikası var. Nerede bir felaket ve sıkıntı var ise biz geleneğimizin, kültürümüzün ve inancımızın tabi sonucu olarak oralara yardım yapmaya ve bu sıkıntıları mümkün olduğunca asgariye indirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bir hassasiyeti vardır bu konuda ve gereğini yapıyor.
Son bir haftada olan İsrail, Arnavutluk, Karadağ ve dün de Lübnan'da meydana geldi, Türkiye'de gereğini yerine getiriyor. Türkiye'nin bu yardımları her ülke tarafından da kabul edilebilir olmuş ki her ülke ilk Türkiye'yi aramaktadır bu konuda. Bu konuyla ilgili Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızın açıklamaları oldu. Bizim karşı olduğumuz hukuk yanlış politikalardır. Bizim bir ülkenin halk ile problemimiz yok. Biz külliyen bir halka düşman olmayız. Bizim karşı olduğumuz yanlış politika ve uygulamalardır. Biz buna karşı politikalarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz"
şeklinde açıklama yaptı.

Cumartesi günü yaşanan olaylarla ilgili soruya ise, "Keşke bu görüntüler olmasaydı. Siz bu soruyu sormasaydınız keşke ama hep ifade ettiğimiz husus şudur. Bir ülkede ülkenin insanları bir kısım talepleri olabilir, beklentileri hatta protestoları da olabilir. Türkiye bir hukuk devletidir. Keşke beklenmedik protestolar başkalarını tedirgin edecek, başkalarının özgürlüklerini sıkıntıya sokacak yerlerde değil, devletin önceden belirlediği yerde yapsa bu sıkıntıların hiçbirisi yaşanmaz. Zaman zaman fiili durumlar olunca bu sorulara maruz kalıyoruz meseleye böyle bakmakta da fayda görüyorum" dedi.

WİKİLEAKS
Wikileaks belgeleri konusunda bir muhabiirin sorusuna Bakan Çiçek gündemlerinde böyle bir konu olmadığını söyleyerek, "Ne yapılabilirliği ile ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılıyor. İç hukukumuz, uluslararası hukuk ne yapmaya imkan veriyor ilk etapta bunu araştırıyoruz. Bundan sonra başvurabileceğimiz bir hukuk var ise elimizden geleni yapacağız. 251 binin üzerinde belge olduğu ifade edildi açıklananlar bunun binde biridir. Gelecekteki bilgi veya belgeleri de görmek istiyoruz ondan sonra da gereği yapılacaktır" diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞI
Almanya'nın İstiklal Marşı'ndan telif istemesiyle ilgili olarak bunun şeytanın bile aklına gelmeyeceğini söyleyen Çiçek, "İstiklal Marşı ile ilgili de olarak böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu karar imzaya açıldı. Öncelikli yasalar bizim konuştuğumuz konu şarta bağlı olarak söylüyorum buna karar verecek olan TBMM'dir. Bu 12 Eylül Referandumu sonrası çıkarmamız gereken yasalar var. Anayasa Mahkemesi ile ilgili yasa var. Ayrıca inşallah gerçekleşir, uzun emek sonucu hazırlanmış Türk Ticaret Kanunu var, arkasından Boşnak Kanunu var, yargının hızlandırılması ile ilgili yine bir temel yasa usul kanunu var bunlarla ilgili bir mutabakat var diye biliyoruz. Kamuoyuna böyle yansıdı. Ayrıca kamuoyunun büyük beklentisi olarak meclise sevk ettiğimiz yeniden yapılandırma bunları önemsiyoruz. Yenilenebilir enerjinin geneli görüşüldü, bu ve benzeri bazı yasalar var. Bunları belli bir takvim içerisinde çıkarmayı arzu ediyoruz" dedi.

Habertürk..