CHP'li belediye başkanına hapis


İstanbul Büyükçekmece ilçesi belediye başkanı Hasan Akgün'e 10 ay hapis çıktı.

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Belediye başkanı CHP’li Hasan Akgün, 9 Temmuz 2003'te Ayten Özsoy’a ait Özsoy gıda, marketi ve Yaşar Güler’e ait Migros Bakkalım’ı bir gün yerine 4 gün kapattı.

Güler kapatma kararına Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz etti. Mahkeme kapatma kararını hukuksuz bulup İPTAL etti. Ama belediye başkanı mahkeme kararını hiçe sayıp, kapattığı işyerini açmadı.

Bu suçdan zarar gören, işyerlerinin mevzuata aykırı kapatıldığını söyleyen 2 esnaf Asliye Ceza Mahkemesinde görevi kötüye kullanmaktan dava açtılar.

Avukat İsmail Turan’la 8 sene hukuk savaşı veren 2 esnaf, geçen hafta sanık belediye başkanı Hasan Akgün ve zabıta müdürü Polat Özer’i hapis cezasına mahkum ettirdiler.

B.Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlhan Kıyıcı ve Cumhuriyet savcısı Özden Yusuf Kılınç’dan oluşan mahkeme 3 Aralık 2010'daki karar duruşmasında hüküm açıkladı.

Sanıklar Akgün, Özer ve belediye başkan yardımcısı Kemal Kemaloğlu’nun katılmadığı duruşmada sanıkları avukatları Mehmet Danış savundu. Mahkemece kasta dayalı kusurla suç işledikleri tespit edilen Akgün ve Özer mahkum oldu. Delil yetersizliğinden Kemaloğlu beraat etti.

Sanık Hasan AkgünTCK240/1 maddesince, kasta dayalı kusurun ağırlığı, gaye ve saiki göz önüne alınarak bir sene hapis ve 343,00 TL. adli para ve 3 ay memuriyetten men cezasına çarptırıldı.

Hakim sanık başkanın duruşmalardaki tutumlarını ve suçunu ikrar etmesi sebebiyle cezayı 1/6 indirerek 10 aya mahkum etti. Bu cezayı da 5 sene erteledi.

Akgün ayrıca, CMK nun 231/8 madde ve fıkrası gereğince 5 yıl denetime tabi tutulacak. Ama şahsi ve sosyal durumu nazara alınarak denetim zamanını bir hükümlülük belirlemeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirecek.

SUÇ İŞLERSE CEZAYI YATACAK

Sanığın 5 yıl denetim zamanı içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde mahkemenin verdiği ceza açıklanacak. Yani başkanın 10 aylık hapis yatacağını hatırlatan müşteki avukatı İsmail Turan zabıta müdürü Polat Özer’inde Yaşar Güler’e eylemi nedeniyle memuriyet görevini ihmal etmekten, 5237 sayılı kanunun 7/2 maddesince TCK nı 230/1 madde ve fıkrasınca filin işlenmiş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı gaye ve saiki göz önüne alınarak 3 ay hapis, 343,00 TL. adli para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Zabıta müdürü Özer, Yaşar Güler’e yönelik eylemi sebebiyle memuriyet görevini ihmal etmekten, 5237 sayılı kanunun 7/2 maddesi delaletiyle, TCK nın 257/2 maddesince suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunu ağırlığı, hedef ve saiki göz önüne alınarak takdiren 6 ay hapis cezasına, duruşmalardaki iyi hali sebebiyle bu cezasının TCK nun 62. madde ve fıkrası gereğince takdiren 1/6 indirilerek 5 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Mahkeme Özer’in de hapis cezasını 5 sene erteledi. Bu zaman içinde bir suç işlerse, mahkemin verdiği cezayı yatacak.

Akgün ve Polat müdahiller vekili Av. İsmail Turan’a bin lira vekalet ücreti ile mahkeme, bilirkişi masraflarını ödeyecekler.

Avukat İsmail Turan, mahkeme hakiminin 2 defa rapor alarak duruşmalara katılmadığını, uzayan yargılama sebebiyle davanınYargıtaysafhasında zaman aşımına uğrayabileceğini buna dair şikayetleri Adalet Bakanlığına ve TBMM İnsan Hakları Komisyonuna yaparak, maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını hatırlattı.

Dursun Boran - Haber 3