Terör suçlarında tutukluluk süresi 10 yıl mı olacak?

23 Yargıtay Daire Başkanı ve üyesinin yaptığı istişare toplantısından, terör suçlarında tutukluluk süresinin 10 yıl olabileceği kanaatine varıldı


Yargıtay'da tutukluluk süresinin belirlenmesine ilişkin kritik bir toplantı yapıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı İhsan Akçin Başkanlığı'nda toplanan 23 Yargıtay Daire Başkanı ve üyesinin yaptığı istişare toplantısından, Ergenekon sanıklarını ilgilendirecek bir karar çıktı.
Yargıtay üyeleri, terör suçlarında tutukluluk süresinin 10 yıl olabileceği kanaatine vardı. Mahkemeler, Yargıtay'ın bu görüşünü uygularlarsa Ergenekon sanıkları, 10 yıl boyunca tutuklu kalabilecek.
Muzaffer Tekin, Veli Küçük, Doğu Perinçek... Tutukluluk süresi üç yıla yaklaşan Ergenekon sanıkları, ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasa ile tahliye olmayı bekliyorlardı. Hukukçuların farklı yorumlar getirdiği yasa maddesiyle ilgili Yargıtay önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı İhsan Akçin Başkanlığı’nda toplanan 23 Yargıtay Daire Başkanı ve üyesi, istişare de bulundu. İstişare toplantısı sonrasında çıkan nihai görüş ise şöyle:
'Terör sanıkları 10 yıl tutuklu kalabilir'
“Tutuklama süresi ağır cezalık işlerde iki yıldır. Zorunlu hallerde, gerekli gerekçesi gösterilmek suretiyle uzatılması olanaklıdır. Toplam uzatma süresi 3 yılı geçemez. Böylece, asıl süre ve uzatma süresiyle birlikte ağır cezalık işlerde tutuklama süresi en fazla 5 yıldır. Terör suçlarında ise bu sürenin iki katı söz konusu olacağı için on yıldır."
Yargıtay'ın istişari toplantısının bağlayıcılığı olmadığına dikkat çeken Yargıtay üyeleri, terör suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklananların tutukluluk süresinin 10 yılı geçemeyeceğini belirttiler. 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan 102. maddenin tutukluluk süresini azami
3 yıl ile sınırladığı belirtilmiş ve böylece 3 yıldır tutuklu bulunan Ergenekon sanıklarının tahliye olmasının gündeme geleceği belirtilmişti. Şimdi, mahkemelerin yasa yürürlüğe girdikten sonra vereceği kararlar merakla bekleniyor.


(habertürk)