YÖKün hazırladığı yasa taslağında, YÖK Başkanı Özcan, kendisine yardımcı olmak üzere 15 danışmanın atanmasını istedi. Özcan, daha önce de maaşına yüzde 200 zamla gündeme gelmişti
KPSS’deki kopya iddialarının odağındaki ÖSYM’nin yapısının değiştirilmesi amacıyla YÖK tarafından hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunulan yasa taslağında YÖK Başkanı’nın, “kendisine ilişkin talepleri” dikkati çekti. Bir dönem maaşına yüzde 200 zam yapılmasıyla (net yüzde 26) gündeme gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, bu kez kendisine yardımcı olmak üzere 15 danışmanın görevlendirilmesini istedi. Böylece, bir YÖK Başkanı için ilk kez bu yönde bir yasal düzenleme hazırlığı yapılmış oldu.

Özcan’ın, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sunduğu, “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda YÖK’ün yeniden yapılandırılmasını öngören düzenlemeler yer aldı. Mevcut düzenlemelerde yer almayan “Başkan Müşaviri” ünvanı tasarıyla 2547 Sayılı YÖK Kanunu’na eklendi.

Halen MEB’de bekleyen tasarı metninde, danışmanlıkla ilgili dikkati çeken şu ifadeler yer aldı:
“Yükseköğretim Kurulu Başkanı’na danışmanlık görevi yapmak, kurumun görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkanlığa yardımcı olmak ve gerektiğinde komisyon çalışmalarında görev almak üzere en çok 15 Başkan Müşaviri atanabilir.”

Danışmanlara üst yetkiler

Yasa tasarısındaki düzenlemenin, yürürlüğe girmesiyle YÖK Başkanı’nın danışmanlarına imza yetkisi tanınabileceği kaydedildi. YÖK Başkanı tarafından seçilecek bu kişiler, YÖK bünyesinde çalışan üst düzey bürokratlar kadar yetkili isimler haline gelecek.

YÖK, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ve ÖSYM’de daire başkanı ve üstü görevlere atanabilmek için yabancı dil şartı getirilen tasarıda, fazla mesaiye ilişkin düzenleme de yer aldı. Tasarıya göre; YÖK ve ÜAK’nın fazla çalışma gerektiren işlerinde, hizmetine ihtiyaç duyulan memurlar ile sözleşmeli personel, çalışma saatleri dışında ayda 50 saati geçmemek üzere, ücretlerinin iki katı karşılığında Kurul tarafından belirlenecek esas ve usullere göre fazla çalışma yaptırılabilecek.

Maaşına zam

Mart 2008’de Özcan’ın maaşına yüzde 200’e varan oranda zam yapılacağı haberleri medyaya yansımış, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik artışın yüzde 26 olacağını bildirmişti. MEB’den Bakanlar Kurulu’na sunulan bir teklifle Özcan’ın maaşının net 5.239 YTL’den 6.609 YTL’ye yükseltilmesi istenmişti. Bakanlar Kurulu kararıyla MEB’in talebi onaylanmış, Özcan’ın maaşı artırılmıştı. Özcan’ın, en yüksek devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarına yüzde 200’e yakın zam yapılmış, bu oranın maaşa yansıması yüzde 26 olmuştu.

Kaynak: Millliyet