Sezer veto etmişti; yeniden geliyor


CHP ve MHP'nin itirazı, Sezer'in veto etmesiyle rafa kaldırılmıştı
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Kürt meselesinin çözümü için AK Parti’nin 2003’te Meclis’e getirdiği ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ‘Üniter yapıyı tendit eder’ gerekçesiyle veto ettiği Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı’nın yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tasarı TBMM’ye sunulmadan önce Kamu Reformu’nun hazırlanmasında büyük payı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in teklifiyle, akademisyenler tarafından madde madde tartışılmıştı. O toplantıyı yöneten Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu tasarıyı ve neler getirdiğini Star’a anlattı.

AKADEMİSYENLER DESTEKLEDİ

Üniversitede geniş bir akademisyen topluluğunun katılımıyla iki gün boyunca tasarıyı tartıştıklarını anlatan Katırcıoğlu, tasarının merkezi yönetimi daha çok kuralları, standartları belirleyen bir pozisyona çektiğini norm ve standartlar çerçevesinde faaliyetleri yürütmeyi ise yerel yönetimlere bıraktığını anlattı. Bakan Dinçer’in bu tasarıyı, özellikle Kürt meselesi bağlamında düşünmediklerini bütün Türkiye’nin ihtiyacına yönelik olduğunu sık sık vurguladığını anlatan Katırcıoğlu, “Dinçer’in önerdiği sistem, neredeyse bütün dünyada uygulanıyor” Ancak yerele güç kaydırmak Kürtlere güç kaydırmak gibi anlaşıldı.CHPve MHP’nin itiraz ve engellemeleri, dönemin Cumhurbaşkanı Sezer’in veto etmesi yasayı kadük hale getirdi. Ama artık Türkiye’nin idari yapısındaki tıkanıklığı aşması gerekir. Tasarı şimdi Kürt meselesini de içine alacak ama bütün Türkiye’yi kapsayacak şekilde yeniden tartışılmalı” dedi.

Tasarının yeniden gündeme gelmesinin olumlu olacağını kaydeden Katırcıoğlu, “Şimdi artık Kürt meselesini de dikkate alarak konuşalım. İstanbul’un yönetimini yerel birimlere geçirmek mümkünken yapamıyorsun çünkü aynı şeyi Diyarbakırlılar ister diye korkuyorsun. Bu doğru bir yaklaşım değil” değerlendirmesinde bulundu.

YEREL YÖNETİMLERE GENİŞ YETKİ VERİYORDU

• Tasarı, “Katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulması; kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, verimli şekilde yerine getirilmesi için merkezi idare ile mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi” amacını taşıyordu.

• Adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler ve dış politika, maliye, hazine, dış ticaret, gümrük hizmetleri, Milli Eğitim, Diyanet, Sosyal güvenlik, Tapu ve Kadastro görev ve hizmetleri merkezi idare tarafından yürütülüyor.

• Halk Denetciliği adıyla yerel yönetimlerde ombudsman görevlendiriliyordu.

• Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık evleri, ocakları, dispanserler; Kültür Bakanlığı’na bağlı ulusal nitelik taşımayan kütüphane ve müzeler, kültür evleri; Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı fidenlik, piknik yeri, tesisleri;Tarımve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı üretme istasyonları; Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı huzurevi, çocuk yuvası, kreşleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı spo salonları il özel idarelerine bırakılıyordu. Personel, araç gerek ve bütçeden yereller sorumlu olacaktı.

STAR GAZETESİ