‘Evet, hâkimleri fişliyoruz’

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hâkim ve savcı adayları hakkında gizli fiş düzenlendiğini belirtti


Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hâkim ve savcı adayları hakkında kumar ve içki alışkanlığı ile giyimine ilişkin konularda gizli fiş düzenlendiğini açıkladı. Yeni hazırlanan yasa taslağında ise hâkimler ve savcıların derece yükselmelerinde fişleme uygulamasına son verilmesi öngörüldü.
Hâkim ve savcı adaylarıyla ilgili fişleme ise devam edecek. Adalet Bakanı Ergin, CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın hâkim adaylarının yaşam tarzının fişlenip fişlenmediğine yönelik soru önergesini yanıtladı.
‘KANUNA UYGUN’
Ergin, konuyla ilgili yönetmelikte iki tip fiş hazırlanmasının öngörüldüğünü, 2 numaralı gizli fişin, adli yargıdaki birinci ve ikinci kısım eğitim sürelerinin sonunda hazırlandığını bildirdi.
Hâkim ve savcı adayları hakkındaki gizli fişlerin Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamında düzenlendiğini kaydeden Bakan Ergin, şöyle dedi: “Hâkim ve savcı adayları hakkında adaylık döneminde kumara ve içkiye düşkün olup olmadığı ile giyiminin hâkimlik onuru ile bağdaşıp bağdaşmadığı hususlarında staj yaptıkları yerlerdeki amirleri olan hâkim ve savcılardan görüşlerinin alınması 657 sayılı kanuna da aykırılık teşkil etmemektedir.” Ergin, yönetmeliğin çıktığı 2004 yılından bu yana, HSYK tarafından giyim tarzından ya da alkol almasından dolayı mesleğe kabul edilmeyen kişi bulunmadığını söyledi.
GÖREVDEKİNE YOK
Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan yeni Hâkim ve Savcılar Kanunu taslağı uyarınca, halen görevde bulunan hâkim ve savcıların derece yükselmelerinde dikkate alınan ahlaki kriterlere göre hazırlanan “hal kâğıtları” ve “sicil fişleri” uygulamasına son verilecek.


(habertürk)