Kocaeli'ne bağlı Dilovası Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Denetim ekibinin yaptığı kontroller esnasında, Tavşancıl-Çerkeşli köyü arası bir bölgeye, yaklaşık 80 kamyon endüstriyel nitelikli arıtma çamurunun döküldüğü tespit edildi.


Tehlikeli atıkların döküldüğü bölgenin girişi hafriyat ile kapatıldığı için dışarıdan fark edilmeyen atıklar, ancak sahanın içerisine girilebildiği zaman görülebiliyor.

Çevre Denetim ekibinin, söz konusu atıkların bulunduğu bölgede yaptığı kontroller esnasında, yaklaşık 80 kamyon endüstriyel nitelikli arıtma çamuru arasında, çeşitli atık kozmetik tüpleri ve atıklar arasında bazı firmalara ait birçok etiket, kantar ve sipariş fişleri tespit edildi.

Bulunan etiket ve diğer bulgulardan yola çıkarak üç ayrı firmaya ulaşıldı. Adapazarı'nda faaliyet gösteren bir sünger fabrikasına ait çok sayıda etiket ve sipariş fişi, İzmit'te faaliyet gösteren bir çelik halat firmasına ait çok sayıda etiket ve sipariş fişi, Gebze'de kozmetik ve temizlik ürünleri üreten uluslararası bir firmaya ait, imha edilmek üzere atık bertaraf tesisine gönderilen çok sayıda atık saç boya tüpleri bulundu.

Konu ile ilgili firmaların yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, her üç firmanın da atıklarını İzmit'te faaliyet gösteren bir arıtma çamuru bertaraf tesisine teslim ettikleri belirtildi. Adapazarı, İzmit ve Gebze'de faaliyet gösteren üç ayrı firmanın etiket, sipariş fişleri ve atık tüplerinin Dilovası'nda bulunan 80 kamyon endüstriyel nitelikli arıtma çamuru arasında bulunması ve her üç firmanın da atıklarını ve arıtma çamurlarını aynı bertaraf tesisine veriyor olması akıllarda kuşku bıraktı.

Söz konusu atıkların endüstriyel nitelikli arıtma çamuru olması, adı geçen firmalardan birinin arıtma çamurlarında İso Siyanat gibi zehirli bileşenlerin bulanabileceği kuşkusu, söz konusu arıtma çamurlarında bulunabilecek zehirli bileşenlerin yağmur suyu ile beraber toprağa veya suya karışma ihtimalinin bulunması, Dilovası'nda yeni bir çevre felaketinin habercisi olabilecek nitelikte.

Dilovası Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yaklaşık 80 kamyon endüstriyel nitelikli arıtma çamurunun vahşice gelişigüzel doğaya atıldığı belirtilerek, konu ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün tutanak tanzim edip, söz konusu atıkların fotoğraflarının çekildiği, atıklar arasında bulunan çeşitli firmalara ait etiket, fiş ve tüplerin toplandığı,KocaeliValiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve ilgili firma yetkilileri ile beraber atıkların atıldığı bölgede ikinci bir kez inceleme yapıldığı, Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin atık numunesi aldığı, mevcut durum ile ilgili olarak ortak bir tutanak düzenlendiği ve derhal yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi.


CİHAN