ÇYDD şubesi kaçak çıktı !


Devletin denetim birimleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde (ÇYDD) yeni bir usulsüzlük tespit etti.


10.02.2011,10:29:19


Şikayet üzerineÇYDDÇanakkale Şubesi'nde inceleme yapan SGK uzmanları, burasının kayıt dışı olduğunu ve kaçak işçi çalıştırdığını tespit etti.

Devletin denetim birimleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde (ÇYDD) yeni bir usulsüzlük tespit etti. Şikayet üzerine ÇYDD Çanakkale Şubesi'nde inceleme yapan Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları, şubenin toptan kaçak olduğunu tespit etti.

ÇYDD, daha önce de usulüz bağış toplama, yasalara aykırı evrak düzenleme, burs alma yetisi olmayan kişilere burs vererek bunları gider kalemi olarak gösterip vergiden kaçırma,üniversiteöğrencilerini mezhepsel ve siyasi düşüncelerine göre fişleme hadiseleriyle gündeme gelmişti.

ŞUBE TOPTAN KAÇAK

Akit'ten Fatih Akkaya'nın ulaştığı Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Raporu'na göre, ÇYDD Çanakkale Şubesi işyeri olarak SGK'ya hiç bildirilmemiş. Burada çalışan kişiler sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılarak, SGK'ya bildirimleri yapılmamış. Dernek çalışanlarına ödenen ücretler gider olarak gösterilerek, devletten vergi ve sosyal güvenlik primi kaçırılmış.

ÇYDD Çanakkale Şubesi'nde yapılan denetimde 01.08.2009 – 31.10.2009 dönemini kapsayan kısa süreli bir incelemede dahi 11 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, dolayısıyla devletin zarara uğratılarak, insanları bir anayasal hak olan sosyal güvenlik hakkından mahrum bıraktığı belirlendi.

DİĞER ŞUBELER DE Mİ BÖYLE?

Denetim elemanı raporunda kendilerinin, çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme gibi bir mecburiyetlerinin olmadığı savunması yapan ÇYDD Çanakkale Şubesi'nin bu tavrı aynı usulsüzlüğün diğer ÇYDD şubelerinde de olabileceği ihtimalini doğurdu. Ülke çapında 100'e yakın şubesi bulunan ÇYDD'nin tüm şubelerinde çalışan kişilerin yıllardır yasalara aykırı istihdam edildiği düşünülürse, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalınacak.

İLK DEFA DENETLENMİŞ

Kayıt dışı istihdamla mücadeleyi en önemli düsturlardan biri gören, sanayici ve esnafı bu konuda sürekli denetime alan sorumlu kurumların, 1989 yılından beri faaliyette bulunan ÇYDD'yi ise bu güne kadar hiç denetlememesi ve bu usulsüzlüğün derneğin faaliyetlerine başlamasından 22 yıl sonra açığa çıkması dikkat çekti. Şimdi kamuoyunda tespit edilen bu usulsüzlük üzerine SGK'nın ÇYDD'nin diğer şubelerini de denetime alıp almayacağı; sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılan insanların haklarının savunulup savunulmayacağı ve Devletin uğradığı milyonlarca liralık zararın tazmin edilip edilmeyeceği sorularının cevabı aranıyor.

AKİT