Tecavüzcülere iyi hal indirimi!
2002'de 15 yaşındayken, iki kadın tarafından 26 farklı kişiye satılan N.Ç. ile ilişkiye giren, aralannda asker, memur, esnaf, öğretmenlerin de bulunduğu sanıklar hakkında verilen karann gerekçesi tamamlandı.

Milliyetin haberine göre, "Utanç davasınuf gerekçeli kararında, N.Ç. ile birlikte olan erkek sanıklara hafif, N.Ç. yi satan iki kadina daha yüksek ceza verilmesi konusunda, "Iki kadının iffetsiz hayatı" gerekçe gösterildi. Erkek sanıklara, cezalarm alt sınırdan verilmesi konusunda ise N.Ç.'nin bir kişiyle istemediği için beraber olmadığı gibi örnekler sıralandı. Kararda, Adli Tıp'a göre. eyleminin ahlaki kötülüğünün farkında olan N.Ç/nin para kazanmak için fuhuş yaptığı, manevi yönden olanlara karşı çıkabileceği belirtildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, babası yaşındaki kişilerle ilişkiye girmeye zorlanan N.Ç.'nin yaşadıklanna ilişkin utanç davasını, 8 yıl sonra 21 yaşına geldiğinde sonuçlandırabilmiş ancak, karar hayal kırıklığı yaratmıştı.

İYİ HAL VE ALT SINIR
13 sanığı, 15 yaşından küçük çocuğun ırzına geçtikleri gerekçesiyle, alt sınırdan 5 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, 6'da 1 oranında iyi hal indirîmi yaparak, cezayı 4 yıl 2 ay olarak belirledi. Mahkeme, N.Ç.'nin birden fazla kez ırzına geçen 11 sanığa da aynı maddeden alt sınırdan ceza verdi ve cezalannı 5'er yıl olarak belirledi. Bu cezayı "suçun birden fazla kere işlenmesT nedeniyle 6"da 1 oranında artıran mahkeme, bu sanıklara da takdir indirimi uyguladı ve nihai cezayı4yıl 10 ay olarak belirledi. 18 yaşından küçük bir sanığa da 3 yıl 2 ay ceza verildi. 1 sanık ise eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sadece 1 yıl 4 aya mahkum edildi.

KADINLARA DAHA FAZLA
Mahkeme, N.Ç. yi pazarlayan ve kendileri de fuhuş yapan T.T. ve E.A.'ya ise farklı muamele yaptı. Diğer sanıklardan farklı olarak iki kadına, alt sınınn bir yıl üzerinde, 6 yıl ceza veren mahkeme, suçun birden çok kere işlenmiş olması nedeniyle yan oranında artırım yaptı ve nihai ceza 9 yıl olarak belirlendi. Bu cezada iyi hal indirimi de yapılmadı. Mahkeme bu kararlannın gerekçesini tamamladı. Gerekçeli kararda, iki kadına iyi hal indirimi yapılmaması konusunda, 'İki kadının duruşmadaki olumsuz tavırlan, kendi yaşadıklan iffetsiz hayatı 13 yaşında bir çocuğa da yaşatmak şeklinde gözüken olumsuz tutum ve davranışlan göz önüne ahnarak haklarında takdir indirimi yapılmamıştır" denildi. Kararda, N.Ç. ile ilişkiye giren erkeklerin eyleminin iffetli olup olmadığı konusunda ise yorum yapılmadı.

HEPSİ YALANLADI AMA
Eski TCK 414. maddenin 1. fikrasına göre, 15 yaşını bitirmeyen küçüğün ırzına geçenlere 5 seneden aşağı, ikinci fikrasına göre ise şiddet veya tehdit varsa ceza 10 yıldan aşağı olamıyor. Mahkeme, yaptığı yorumlarla birinci fıkrayı uyguladı ve sanıldar, en az 5 yıl hapisten kurtuldu. Mahkeme, N.Ç.'nin fuhuş için 26 kişinin yanına nzasıyla gîttiği yorum unu yaptı, Mahkeme, sanıkların N.Ç/ye yönelik eylemini "zorla abkoyma değil nzaen alıkoyma'' diye nitelendirerek cezayı alt sınırdan belirledi. Alıkoyma eyleminin cezasını 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak belirleyen mahkeme, buna göre de 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu belirtti ve bu suç yönünden tüm sanıklar kurtuldu.

AHLAKİ FARKINDALIK
Kararda, Istanbul Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas Kurulu nun, N.Ç. ile ilgili raporu vurgulandı. Raporda, "Mağdurenin, mağduresi olduğu olayın ahJaki radaetini müdrik (Ahlaki kötülüğünün farkında olduğu) olduğu" ifadeleri yer aldı. Kararda, olayın meydana geldiği 2002'de eski TCK'da, yeni TCK"daki mağdurenin ruh ve beden sağlığının bozulması halinde cezanın en az 15 yıl olacağına yönelik bir hüküm olmadığı anımsatıldı ve bu konuda bir rapora gerek duyulmadığı kaydedildi. Ancak hukukçular, ruh ve beden sağlığının bozulduğuna yönelik rapor bulunması halinde, takdiren daha yüksek ceza veımek zorunda kalınacağını belirterek, rapor alınmamasını eleştirdi. Kararda, Adli Tıp'ın, N.Ç. için yaptığı "bu olaylara ruhsal yönden karşı koymaya muktedir" yorumu anımsatılarak, "küçük kızın kendi iradesiyle para kazanmak amacıyla sanıklar T. ve E. ile irtibata geçtiği veya bunlarla irtibata geçen diğer samklarla ilişkiye girdiği anlaşılmaktadır" denildi. Bu arada N.Ç.'nin avukatı Reyhan Yalçındağ, karan temyiz edeceklerini belirterek, "8 yıldır mücadele veriyoruz ama 13 yaşında bir kızla ilişkiye girenler çok düşük cezalar alıyor. 13 yaşındaki kız nzasıyla bu işleri yapmış gösteriliyor" dedi.

HT