Pardus'un yeni ve güncelleştirilmiş “ATA” kod adlı beta sürümü indirmeye hazır. Pardus'un yenilenen arayüz ve geliştirilmiş özelliklerine sahip olan olan bu sürüm, yeni dağıtımın ulaştığı noktayı sergilemesi açısından bir “ön gösterim” niteliği taşıyor.
---------------------------------------------------------------------
Neden Pardus?
Ülkemizde işletim sistemlerinin bilgi teknolojileri alanında kapsadığı yeri, dolaylı olarak etkiledikleri sektörleri ve genel olarak gelişme hareketi ile ilişkilerini irdelediğimizde şu gözlemlere varılmaktadır:
  • Ulusal bağımsızlık, güvenlik ve tasarruf amacıyla, kritik uygulamaların üzerinde çalışabileceği, açık ve standart bir veri yapısını destekleyen, güvenlik izlemesine imkan verecek şekilde kaynak kodu açık olan ve finansal yük oluşturmadan yaygınlaştırılabilecek bir işletim sistemine gereksinim duyulmaktadır.
  • Türkiye’nin bilgi teknolojileri konusundaki etkinliğinin katma değerli projelere yöneltilmesi, araştırma ve geliştirme ağırlıklı yüksek teknoloji üretimi yoluna gidilmesi gerekmektedir.
  • Bunun bir yandan öncülü ve bir yandan da ürünü olarak yerel bilgi birikiminin, gerek teknolojik alanda ve gerekse iş süreçleri düzeyinde, sağlanması zorunluluğu vardır.
  • Ülke gereklerine bağlı olarak teknolojik gelişmenin yönünü belirlemek, farklı alanların ağırlığını değiştirmek ve dolayısıyla söz konusu işletim sisteminin yol haritasına hakim olmak tercih edilmektedir.
Bu gereksinimlerden hareketle Linux temelli bir ulusal işletim sistemi dağıtımı oluşturma işine girilmesine karar verilmiştir.

Pardus Vizyonu

Üst düzeyde çeşitli tercihler ve saptamalar yapabilmek için, Pardus'un zaman içinde kaplayacağı alanı tanımlamak gereklidir.
  • Pardus, sürümleri farklı dikey pazarlarda, çeşitli kullanım şekillerinde ve alanlarında, toplumun her kesiminde tercih edilen, kullanılan ve yaygınlaştırılan bir işletim sistemi dağıtımı olacaktır.
  • Kar amacı güdülmemekle birlikte, kullanılacak ve oluşturulacak iş modelleriyle, öz kaynakları ile ayakta durabilen, sürdürülebilir bir organizasyon oluşacaktır.
  • Geliştiriciler, mevcut teknolojik problemlere, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirerek küresel düzeyde Linux ve açık kaynak camiasına özgün katkı yapacaklardır.
Pardus'un Hedefleri
  • Tam Türkçe desteğini, hem karakter yapısının Türkçe’ye uygun (UTF-8 uyumluluğu), hem de kullanıcıya görünen tüm mesaj ve belgelerin Türkçe olması yoluyla sağlaması.
  • Mevcut Linux dağıtımlarından ve rakip diğer işletim sistemlerinden daha kolay kurulabilen ve kullanılabilen bir işletim sistemi olması.
  • Araç temelli ve teknoloji merkezli bir tasarım yerine görev temelli ve insan merkezli bir yaklaşımla ve esnekliği ve yüksek performansı sağlayabilecek modüler bir yapıda tasarlanması.
Pardus Projesi Ürünleri
Pardus 2007

Sürüm tarihleri: Pardus 1.0

Pardus 1.0 (26/12/2005)

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak Pardus 1.0 sürümünü indirebilirsiniz. Yardım için, kurulum belgesi'ne başvurabilir, ayrıca 1.0 özellikleri hakkında bilgi almak için sürüm notları belgesini okuyabilirsiniz.
Pardus 1.0'ı çeşitli yansı adreslerinden de indirebilirsiniz. Aşağıda, mevcut yansı adreslerinin bir listesi bulunmaktadır: Pardus Çalışan CD

Çalışan CD bilgisayara kurulmadan CD okuyucunuz üzerinden çalışan Pardus sürümüdür. Pardus'u bilgisayarınıza kurmak için Pardus 2007 Kurulan'ı tercih etmelisiniz. Eski sürümlere ftp arşivinden ulaşabilirsiniz.